Miesięczne archiwum: Kwiecień 2020

Otwarcie Publicznego Przedszkola w Damasławku.

 

W związku z decyzją Premiera dotyczącą możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków informuję, że rozważam ponowne otwarcie Publicznego Przedszkola w Damasławku. Póki co będą przyjmowane zgłoszenia dzieci na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze do placówki w Damasławku. Oddziały w Niemczynie pozostają nieczynne.

Zgłoszeń proszę dokonywać telefonicznie w poniedziałek od godziny 9.00 do godziny 12.00. Zainteresowanych rodziców proszę o kontakt pod numerami 532 582 613 lub 67 2222900.

Ta informacja jest bardzo istotna i pozwoli na ocenę możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków w placówce. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. W poniedziałek (4 maja o godzinie 13.00) wspólnie z pracownikami przedszkola przeanalizuję Państwa zgłoszenia oraz ocenię aktualne zagrożenie epidemiczne na terenie Gminy Damasławek. Po spotkaniu podejmę decyzję o terminie otwarcia placówki.

 

Wójt Gminy Damasławek
/-/ Cyprian Wieczorek

 

Tarcza antykryzysowa dla NGO – narzędzia finansowe

 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na dotychczasową współpracę zwracamy się z prośbą o udostępnienie na Państwa stronach informacji ważnych dla organizacji pozarządowych z którymi Państwo współpracujecie. Treść informacji zamieszczam poniżej.

 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek
Organizacji Pozarządowych 
zaprasza fundacje, stowarzyszenia, instytucje organizujące wolontariat na BEZPŁATNE szkolenie:

Tarcza antykryzysowa dla NGO – narzędzia finansowe

Jak uzyskać wsparcie finansowe związane z pandemią? Na te i inne pytania odpowiemy przez pryzmat narzędzi z jakich można skorzystać, by kontynuować działania w czasie epidemii i zapewnić ciągłość funkcjonowania i zatrudnienia.

Gdzie? Na naszej platformie webinarowej

Kiedy? 29 kwietnia (środa) o godz. 13:00

Podczas webinarium poruszymy między innymi takie zagadnienia, jak:

 • zwolnienia z opłacania składek ZUS
 • świadczenie postojowe
 • omówienie dokumentów jakie należy wypełnić do ZUS-u, PUP-u i innych instytucji chcąc skorzystać ze wsparcia,
 • mikropożyczka z możliwością umorzenia
 • różne narzędzia finansowe jakie daje organizacjom pozarządowym Tarcza antykryzysowa 2.0.

Przystępnym językiem i z możliwością zadawania pytań.

Rejestracja na webinar poprzez: https://wrkzop.clickmeeting.pl/tarcza-antykrysowa-dla-ngo-narzedzia-finansowe/register?_ga=2.93984543.347921269.1587652762-322765566.1584710324

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/3169750109744268/

Trenerzy: Danuta Gubańska (księgowa z wieloletnim doświadczeniem), Justyna K. Ochędzan (doradca w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowych).

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest regionalnym partnerem programu Korpus Solidarności.

Kontakt: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych,
ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, doradztwo@wrk.org.pl, tel. 61 85 30 930.

Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV

 

ZAPROSZENIE

 

Przychodnia „EDICTUM” Sp. z o.o. jako realizator „Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” finansowanego w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z budżetów Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno, zaprasza na drugą dawkę (dodatkowy termin) szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie raka szyjki macicy i innych nowotworów w obrębie narządów moczowo – płciowych oraz głowy i szyi dziewczynki z rocznika 2006, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogły przyjąć szczepienia w pierwszym wyznaczonym terminie.

Szczepienia odbędą się według poniższego harmonogramu:

 

II dawka (drugi termin): 30.04.2020 (czwartek)

 godz.: 10:00-12:00         

Szkoła Podstawowa Nr 2,

Krótka 4, 62-100 Wągrowiec

 

WAŻNE!

 • Szczegółowe informacje dotyczące szczepienia można uzyskać od realizatora programu szczepień EDICTUM Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31 60-835 Poznań od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 61 847 04 54;
 • Na szczepienie proszę zabrać książeczkę zdrowia córki;
 • Dziewczynki przychodzą na szczepienie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej;
 • Szczepienia będą się odbywały w gabinecie pielęgniarki szkolnej na terenie szkoły;
 • Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii i związane z nim obostrzenia dotyczące m.in. wykonywania szczepień profilaktycznych zmuszeni jesteśmy przebieg szczepień dostosować do obowiązujących przepisów. Wobec powyższego bardzo prosimy o oczekiwanie na wejście do gabinetu pielęgniarki szkolnej przed budynkiem szkolnym, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, tj. zachowania min. 2 metrów odległości od innych oczekujących. Do gabinetu prosimy wchodzić pojedynczo (tzn. jedno dziecko i jeden rodzic/opiekun), zachowując wymagane odległości, oraz stosując środki ostrożności          w postaci maseczek ochronnych oraz o ile to możliwe rękawiczek jednorazowych. Czas przewidziany na podanie szczepień zostanie dostosowany do obowiązujących rygorów oraz ilości osób, które zgłoszą się na szczepienie. Wszyscy chętni zostaną przez zespół szczepiący przebadani i w przypadku braku przeciwwskazań zaszczepieni.    

 

Serdecznie zapraszamy

dr n. med. Maria Marcinkowska

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ W CZASIE PANDEMII COVID-19

 Zarząd Edictum Sp. z o.o. w nawiązaniu do rekomendacji Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii dotyczących zasad bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 informuje, iż podczas szczepień drugą dawką szczepionki przeciwko HPV zostaną zachowane wszystkie wymagane zasady bezpieczeństwa przeciwepidemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • stosowania ogólnie zalecanych środków ochrony w pomieszczeniu, w którym wykonywane będą szczepienia (używanie przez personel maseczek na usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych, jako uzupełnienia standardowej higieny rąk),
 • personel medyczny zachowa wszystkie zasady dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu – higiena rąk, przyjmowanie w odzieży ochronnej, która nie miała kontaktu z pacjentami z objawami ostrej infekcji, dezynfekcja powierzchni, z którymi styka się pacjent (kozetka, krzesło, klamki) po każdym pacjencie,
 • szczepienia będą wykonywane w przeznaczonym do tego pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki szkolnej),
 • dzieci będą przychodzić na szczepienia z jednym zdrowym opiekunem na określoną godzinę,
 • zostaną przeprowadzone wywiady dotyczące stanu zdrowia dzieci, rodziców/opiekunów, oraz pozostałych domowników,
 • dzieci z rodzicami/opiekunami prawnymi w oczekiwaniu na wejście na teren budynku szkolnego oraz gabinetu pielęgniarskiego oczekiwać będą przed budynkiem szkolnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tj. z zachowaniem bezpiecznej odległości (min. 2 metry), oraz stosując środki ostrożności w postaci maseczek ochronnych oraz o ile to możliwe, rękawiczek jednorazowych.

 

Z wyrazami szacunku

dr n. med. Maria Marcinkowska

Wymiana okien w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku.

 

Rozpoczęła się wyczekiwana od wielu lat inwestycja. Trwa wymiana okien w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Podjęto decyzję, że wolne środki na koniec 2019 roku zostaną przeznaczone na ten cel. Dzięki współpracy z Radą Gminy Damasławek oraz Dyrekcją zostaną wymienione okna we wszystkich salach lekcyjnych na piętrze budynku. Koszt zakupu i wymiany 27 skrzydeł to około 73 000,00 złotych. Dzięki inwestycji poprawią się warunki do nauki oraz znacznie zimniejszą się straty ciepła. Wójt Cyprian Wieczorek dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia.

Telefoniczne i elektroniczne wsparcie podatników .

 

Mimo ograniczeń w obsłudze bezpośredniej Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)realizuje swoje obowiązki i zdalnie wspiera podatników w ich sprawach. Poza usługami on-line, w każdym z urzędów działają specjalne infolinie, a nasi eksperci codziennie odpowiadają na setki mailowych i telefonicznych pytań podatników.

Wielkopolska KAS obsługuje dziennie ponad 6,5 tys. połączeń telefonicznych i ponad 800 e-maili od podatników.

Mimo tego, że nie przyjmujemy podatników osobiście, przygotowaliśmy takie rozwiązania, które mają pozwolić na jak najlepszą obsługę spraw naszych klientów. Rozbudowaliśmy podatkowe infolinie telefoniczne działające w każdym urzędzie skarbowym, aby móc wpierać podatników w załatwianiu ich spraw. Dziennie przeprowadzamy średnio ponad 6,5 tys. rozmów, odpowiadając na Państwa pytania i wątpliwości (to średnia dzienna liczba obsłużonych telefonów od podatników w całym województwie wielkopolskim). Każdego dnia otrzymujemy również ok. 830 maili, na które staramy się na bieżąco odpowiadać.  
W samym powiecie wągrowieckim od początku wprowadzenia ograniczeń obsłużyliśmy już łącznie 3000 połączeń telefonicznych i 105 maili.

Aktualnie, w szczytowym okresie akcji rozliczeń PIT, najwięcej telefonów i zgłoszeń mailowych dotyczy właśnie tematu zeznań rocznych, ale uruchomione numery infolinii obejmują wszystkie kategorie spraw, z jakimi mogą się do nas zgłaszać podatnicy.

W przypadku pytań lub wątpliwości podatkowych najlepiej kontaktować się bezpośrednio ze swoim urzędem skarbowym. Nasi eksperci są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (w poniedziałki 8.00-18.00, a od wtorku do piątku – 8.00-15.00). Aktualne informacje o numerach uruchomionych infolinii znaleźć można na stronach internetowych poszczególnych urzędów na www.wielkopolskie.kas.gov.pl.

Zdalna szkoła w Gminie Damasławek.

 

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Światowy Dzień Ziemi

 

Urząd Gminy Damasławek postanowił włączyć się w obchody „Dnia Ziemi”. Wójt Cyprian Wieczorek oraz kilkoro urzędników wykonują dzisiaj nietypowe prace. Trwa sprzątanie poboczy drogi z Damasławka do Piotrkowic. Tym sposobem promujemy postawy proekologiczne w społeczeństwie. W tym wyjątkowym dniu postanowiliśmy zrobić coś dla ziemi. Zachęcamy do włączenia się w akcję i posprzątania dowolnie wybranego terenu. 

Członkowie Stowarzyszenia Wędkarskiego „Pałuczanin” w najbliższą sobotę zajmą się porządkowaniem terenów nad jeziorem Stępuchowskim.

Na Mieszkańców Damasławka czeka dzisiaj jeszcze mała niespodzianka. W ramach akcji wieża zegarowa na Rynku zostanie podświetlona na zielono.

Nadanie nazwy ulicy.

 

Ze względów porządkowych postanowiliśmy nadać nazwę ulicy przy oczyszczalni ścieków w Damasławku. Po analizie prezentujemy nasze propozycje. Zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii. O szczególne zaangażowanie prosimy mieszkańców Damasławka. 

Swój głos można oddać na facebook za pomocą rekacji oraz w ankiecie na stronie gminy Damasławek.

Informacja z Urzędu Skarbowego w Wągrowcu.

 

Informacja z Urzędu Skarbowego w Wągrowcu.

E-usługi pozwalają na szybki kontakt z urzędem skarbowym
• KAS zapewnia stałą obsługę podatników pomimo czasowego ograniczenia dostępu do urzędów skarbowych.
• Dostęp do urzędów ograniczony jest do odwołania.
• Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.
Podatki można rozliczyć na 2 sposoby:
• On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
• W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Skarbowego w Wągrowcu
Centrala nr telefonu 67 26 81 158
PIT – nr telefonu 606 327 950
VAT – nr telefonu 606 327 950
CIT – nr telefonu 606 327 950
rejestracja podatników – nr telefonu 667 700 844
spadki/darowizny – nr telefonu 606 327 950
rejestracja podatników – nr telefonu 667 700 844
egzekucja administracyjna – nr telefonu 67 26 81 128
rachunkowość podatkowa i komórka wierzycielska – nr telefonu 667 700 869
Adres e-mail urzędu skarbowego: us.wagrowiec@mf.gov.pl
Więcej informacji na www.wielkopolskie.kas.gov.pl.
Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT można znaleźć na podatki.gov.pl
W serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości.