Dzienne archiwum: Maj 14, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 01:00 dnia 15.05.2020 do godz. 07:00 dnia 15.05.2020

Przebieg Prognozuje się spadek temperatury do 0°C, a przy gruncie lokalnie do -4°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%

Uwagi Brak.

Terminy posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Damasławek na miesiąc maj i czerwiec 2020 roku.

 

WYZNACZONO TERMINY KOMISJI I SESJI

RADY GMINY DAMASŁAWEK

NA MIESIĄC MAJ I CZERWIEC 2020 ROKU.

 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (GOK)

 21 maja 2020 roku godz. 15:00

 

Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia (GOK)

 25 maja 2020 roku godz. 15:00

 

Sesja 26 maja 2020 r. godz. 14:00 (GOK)

 

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (nad sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za rok 2019)

 8 czerwca 2020 r. godz. 15:00 (GOK)

 

Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia (GOK)

 15 czerwca 2020 roku godz. 15:00

 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (GOK)

 16 czerwca 2020 roku godz. 15:00

 

 

 

Damasławek, 13.05.2020 roku

Sporz. M. S-M

Publiczne Przedszkole w Damasławku pozostaje zamknięte.

Informuję, że 13 maja nie zgłoszono dzieci na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze do placówki w Damasławku. W związku z powyższym podjąłem decyzję o niewznawianiu zajęć opiekuńczo-wychowawczych do 24 maja 2020 roku. Sytuację jest stale monitorowana i analizowana. O dalszych krokach będę informował na bieżąco.

Wójt Gminy Damasławek
/-/ Cyprian Wieczorek