Dzienne archiwum: Maj 18, 2020

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

Rada Gminy Damasławek informuje,

że 26 maja 2020 roku o godz. 14:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Sesja ma charakter otwarty.

 

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Damasławek oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Damasławek,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

W trosce o Państwa zdrowie informuję, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zalecam, aby XXI Sesja Rady Gminy Damasławek odbyła się tylko z udziałem radnych Rady Gminy Damasławek i przedstawicieli urzędu. Transmisja obrad sesji dostępna on – line na stronie internetowej:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1235/rada-gminy-damaslawek.htm 

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk