Dzienne archiwum: Maj 22, 2020

Powstanie nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowickiej.

 

W Urzędzie Gminy Damasławek podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotrkowickiej w Damasławku. Zadanie obejmuje budowę odcinka o długości 106,7 metrów bieżących. Sieć kanalizacyjną zaprojektowano w pasie drogi powiatowej, ponieważ w poboczu znajduje się już duża ilość innych instalacji. Generuje to dodatkowe koszty oraz wiąże się z częściowym odtworzeniem nawierzchni. Nowa kanalizacji sanitarna zostanie włączona do istniejącej sieci. Projekt został opracowany tak, aby w przyszłości istniała możliwość dalszej rozbudowy. Prace rozpoczną się w czerwcu. Koszt realizacji zadania to 146 419,20 zł. Głównym wykonawcą robót jest firma PROJCON z Bydgoszczy.

Zakończenie prac zaplanowano na 31 lipca 2020 roku.