Dzienne archiwum: 16 września, 2021

Niebieskie tło. Na środku duży napis informacja. Na dole logo herb gminy.

Informacja o wynikach drugiego naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

 

W wyniku otwartego i konkurencyjnego, drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

     

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na to stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 7 ust. 2 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Damasławek oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.89.2019 z dnia 17 lipca 2019 r. „osoba rekomendowana do zatrudnienia musi uzyskać minimum 70 % możliwej do zdobycia punktacji„. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów, a co za tym idzie drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska nie został rozstrzygnięty.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Joanna Dworek

                   

Damasławek, 16 września 2021 r.

 

Konsultacje Społeczne projektu „Strategii Terytorialnej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju”

 

Wójt Gminy Damasławek zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Strategii Terytorialnej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju”.

Partnerstwo Razem dla Rozwoju jest niezinstytucjonalizowaną formą współpracy 5 jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego tj. Powiatu Wągrowieckiego, Gminy Janowiec Wielkopolski, Gminy Kcynia, Gminy Damasławek, Gminy Wapno.

Strategia Terytorialna Partnerstwa Razem dla rozwoju obejmuje lata 2021 – 2030.

Stworzenie wspólnej strategii terytorialnej Partnerstwa, w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego, poprzedził etap wspólnej diagnozy obszaru Partnerstwa. Główne wnioski raportu diagnostycznego zostały wykorzystane w strategii.

Zarówno w raporcie diagnostycznym jak i w strategii terytorialnej Partnerstwa Razem dla rozwoju, zidentyfikowano społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne powiązania funkcjonalne, które występują na obszarze Partnerstwa.

Powody opracowania strategii terytorialnej to zarówno potrzeby i wyzwania przed jakimi stoi społeczność obszaru Partnerstwa a także nowe możliwości jakie daje nowa perspektywa finansowej UE 2021 – 2027 oraz krajowe programy wsparcia.

Konsultacje są prowadzone w terminie do dnia 26.09.2021 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu „Strategii Terytorialnej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju” zapraszamy mieszkańców, samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych.

W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców obszaru Partnerstwa, konsultacje projektu Strategii odbywać się będą drogą elektroniczną. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w terminie do dnia 26.09.2021 r., za pomocą formularza dostępnego poniżej, na adres: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

 

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Terytorialnej obszaru Partnerstwa Rezem dla rozwoju.

 

Projekt Strategii Terytorialnej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju.

 

Załącznik nr 1 Strategii Terytorialnej Partnerstwa Razem dla rozwoju.

 

Załącznik nr 2 Strategii Terytorialnej Partnerstwa Razem dla rozwoju.

 

Załącznik nr 3 Strategii Terytorialnej Partnerstwa Razem dla rozwoju.

 

Klauzula informacyjna

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

 

Przypominamy, że do 30 września 2021 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Należną wpłatę można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu na nr konta: 51 8958 0001 4200 0299 2000 0010. Pałucki Bank Spółdzielczy, oddział Damasławek. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.