Dzienne archiwum: 27 października, 2021

Czasowa organizacja ruchu

W Dniu Wszystkich Świętych tj. 1 listopada br. zostanie wprowadzona przy cmentarzu w Damasławku zmiana organizacji ruchu, która przedstawia się następująco:


• Zorganizowano trzy parkingi dla samochodów, w tym: parking nr 1 przy cmentarzu, parking nr 2 przy ul. Lipowej i parking nr 3 na terenie mleczarni.


• Na drodze koło mleczarni będzie ruch jednokierunkowy od strony cmentarza w kierunku
ul. Janowieckiej.


• Na drodze dojazdowej asfaltowej do cmentarza – od strony ul. Lipowej – zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się pojazdów po obu stronach jezdni.


Prosimy o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu, która jest niezbędna w celu zapewnienia porządku komunikacyjnego i bezpieczeństwa pieszych.