Dzienne archiwum: 9 listopada, 2021

Granatowe tło. Napis sesja rady gminy. Na dole pośrodku herb gminy damasławek

Sesja Rady Gminy Damasławek

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 17 listopada 2021 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków
  w Damasławku,
 • zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • rozpatrzenia wniosku z 6 października 2021 roku pana B.,
 • zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.
 1.  

 Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk