Dzienne archiwum: 12 stycznia, 2022

Usługi fizjoterapeutyczne

Zapraszamy Seniorów z terenu gminy Damasławek do bezpłatnego skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest wiek: 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni. Pierwszeństwo mają niesamodzielne osoby starsze oraz osoby, które wcześniej nie korzystały z tych świadczeń.

Dla każdego uczestnika przygotowany zostanie indywidualny 10 godzinny pakiet zabiegów.

Zabiegi będą prowadzone w Damasławku przy ulicy Rynek 4, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w warunkach domowych.

Skierowanie uprawniające do skorzystania z usług wystawia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku po wykonaniu przez fizjoterapeutę wstępnej oceny potrzeb oraz o powstały w jej wyniku plan terapii.

Szczegółowe informacje:
  • GOPS Damasławek: 516191682 lub 505129030
  • Gabinet Fizjoterapii: 501062484