Miesięczne archiwum: lipiec 2022

„Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Damasławek planuje przystąpić do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. Środki uzyskane przez gminę będą udzielane w formie dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem przedmiotowej dotacji prosimy o złożenie do 10 sierpnia 2022 roku wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie

DEKLARACJA DOSTĘPNA: TUTAJ

Szczegółowe informacje na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ lub pod numerem telefonu 67 26 13 611.

OGŁOSZENIE

Informuję, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17.00 na terenie Gminy Damasławek nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający jedną minutę.

Damasławek, 27 lipca 2022 roku

90. urodziny Pani Krystyny Jaworskiej

Pani Krystyna dziś obchodzi swoje 90 urodziny. Jubilatkę z tej okazji w zeszłym tygodniu odwiedził Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek, złożył życzenia oraz wręczył pamiątkową statuetkę wraz z bukietem kwiatów.

Pani Krystynie życzymy długich lat życia w zdrowiu oraz wszystkiego, co najmilsze i najpiękniejsze.

„Pod biało-czerwoną”

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakup masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Dzięki Państwa zaangażowaniu zrealizowaliśmy to zadanie. Procent wymaganych głosów wyniósł 189%. Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek jako lider akcji dziękuje wszystkim mieszkańcom za pomoc w osiągnieciu celu.

Nowy maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został zamontowany przed budynkiem Urzędu Gminy Damasławek.

 

Niebieskie tło. Na środku duży napis komunikat. Na dole logo herb gminy.

Komunikat

KOMUNIKAT

Informujemy o możliwości włączenia się każdego zainteresowanego mieszkańca gminy do akcji zbierania podpisów przeprowadzanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece dotyczącej apelu w sprawie wprowadzenia zerowej stawki vat na drewno opałowe. Osoby zainteresowane mogą poprzeć ww. petycję w formie online pod adresem: https://www.openpetition.eu/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe .

Radni Rady Gminy Damasławek

Damasławek, 21 lipca 2022 roku

Album z okazji 100-lecia parafii w Damasławku

W niedzielę 17 lipca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku obyło się spotkanie autorskie podczas, którego zaprezentowany został album wydany z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu – 100. rocznicy powstania Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Damasławku. W wydarzeniu uczestniczyli autorzy albumu: Zbigniew Grabowski oraz Marzena i Zbigniew Kowalczewscy, a także osoby bez których wydanie albumie nie byłoby możliwe – ks. Grzegorz Iwiński – proboszcz parafii w Damasławku oraz Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek. Całość wydarzenia uświetnił występ zespołu trzebiński Music Band.

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

15 lipca br. odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Iwonie Przybył – nauczycielowi Publicznego Przedszkola w Damasławku i Pani Magdalenie Maciei – nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Niemczynie. Po złożeniu ślubowania, wręczenia aktów dokonał Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek.

Serdecznie gratulujemy zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego i życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej, radości z wykonywania zawodu nauczyciela i powodzenia w życiu osobistym.

Podpisanie umowy na dowozy szkolne

Mimo trwających jeszcze wakacji, gmina Damasławek przygotowuje się już do kolejnego roku szkolnego. 13 lipca br. Wójt Gminy Damasławek – Cyprian Wieczorek podpisał umowę pn. „Realizacja usługi przewozu uczniów i wychowanków dojeżdżających do szkół i przedszkola publicznego prowadzonych na terenie Gminy Damasławek na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2022/2023”. W nadchodzącym roku szkolnym zadanie będzie realizowane przez firmę Karol Pauszek „Karbus” Usługi Autokarowe z siedzibą w Kopaninie.

 

Dofinansowanie dla OSP

13 lipca 2022 roku Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek odebrał czek na 20 000,00 zł. Jednostka OSP w Damasławku otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki zostaną przeznaczone na zakup umundurowania i wyposażenia.

Podziękowanie kierujemy do wszystkich, którzy pomagają naszym jednostkom.

Zawody Jeździeckie w Damasławku – Dzień Drugi

W niedzielę zawody rozpoczęły się o godzinie 8:00. Rywalizacje sportowe przeplatane były musztrą paradną orkiestry miasta Swarzędz, pokazami sztafety dzieci na kucykach oraz przejazdami powozów konnych. Około godziny 16:00 rozpoczął się XX Memoriał Angeliki Jach o puchar Starosty Wągrowieckiego i nagrodę firmy De Heus. Zwycięzcom został Adam Grzegorzewski na koniu HEARTCOR F.

Przez cały niedzielny dzień smakołyki serwowało Koło Gospodyń Wiejskich z Międzylesia. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia również mogli skorzystać z dmuchańców lub przejażdżki kucykiem.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom startującym na tegorocznych zawodach w Damasławku. Dziękujemy zaproszonym gościom, organizatorom, publiczności, sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i organizacji zawodów.

GALERIA ZDJĘĆ DOSTĘPNA: TUTAJ