Dzienne archiwum: 12 sierpnia, 2022

Sesja Rady Gminy Damasławek

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 22 sierpnia 2022 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Damasławek na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029”,
 • przystąpienia gminy Damasławek do realizacji „Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023 – 2024”,
 • zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Damasławek na lata 2022 – 2030.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk