Dzienne archiwum: 5 września, 2022

IV etap budowy drogi w Mokronosach

Jeszcze w tym roku zrealizowany zostanie IV etap budowy drogi gminnej nr 212004P w Mokronosach (działka nr 31). Zadanie polegać będzie na budowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długość około 1052 m. i szerokość 4-6 m. W ramach inwestycji przewiduje się profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy tłuczniem. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wsparcie zewnętrzne, to aż 95% wartości kontraktu. Początek prac zaplanowano na jesień tego roku.