Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Licznik odwiedzin

Niebieskie tło. Szara ramka. Herb gminy na dole. Napis: Dzierżawa nieruchomości.

Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie stanowiąca własność Gminy Damasławek

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie stanowiąca własność Gminy Damasławek

Wójt Gminy Damasławek działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Lp.

Obręb
wieś

Numer działki
KW
Powierzchnia

Oznaczenie/
Przeznaczenie

Pow. do wydzierża-wienia [ha]

Cena wywoławcza czynszu rocznego [zł]

Wadium
[zł]

Termin przetargu

1

Dąbrowa

178
PO1B/00025399/4
pow. 3,0700 ha

Grunty orne, łąki trwałe, wody, nieużytki
RIIIb – 0,4000 ha
RIVb – 0,1400 ha
ŁVI – 0,2700 ha
W-ŁVI – 0,0400 ha
N – 1,2700 ha
Produkcja rolna

2,1200

520,30

53,00

20.05.2021r.

godz. 09.00

 1. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia wykorzystywana jest na cele rolnicze.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2021 roku (czwartek) w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek o godz. wskazanej powyżej.
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podczas rejestracji uczestników w sali
  nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8 w Damasławku.
 4. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.
 5. Wadium wpłaca się najpóźniej do 14 maja 2021 roku (piątek) przelewem na niżej podany rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 (w tytule wpłaty należy wpisać nr działki i obręb/wieś).
 6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się
  na poczet zapłaty czynszu.
 8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jedynym czynnikiem decydującym o wyborze oferenta jest najkorzystniejsza cena, jaką zaoferuje
  w przetargu. Wylicytowana cena nie podlega negocjacjom.
 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy.
 11. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.
 12. Forma dysponowania nieruchomością i sposób zagospodarowania – dzierżawa na okres do 5 lat. Termin oddania nieruchomości w dzierżawę zostanie określony w umowie.
 13. Czynsz za grunty będzie płatny w czterech równych ratach w terminach
  do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.
 14. Dzierżawcy zobowiązani są do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym należnego podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty ewentualnych wypisów i wyrysów oraz okazania na żądanie dzierżawców granic działki w terenie ponoszą dzierżawcy.
 15. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy,
  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 16. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz ogłoszenie w prasie.
 17. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu.
 18. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Damasławek, pokój Nr 8 oraz na stronie internetowej www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

 

WÓJT
GMINY DAMASŁAWEK

/-/mgr Cyprian Wieczorek

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone