Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

październik 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Licznik odwiedzin

Niebieskie tło. Szara ramka. Herb gminy na dole. Napis: Dzierżawa nieruchomości.

Dzierżawa nieruchomości gruntowych położonych w Damasławku, Dąbrowie, Mokronosach, Niemczynie, Rakowie, Smuszewie, Turzy i Wiśniewku, stanowiących własność Gminy Damasławek

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Damasławku, Dąbrowie, Mokronosach, Niemczynie, Rakowie, Smuszewie, Turzy i Wiśniewku, stanowiących własność Gminy Damasławek

Wójt Gminy Damasławek działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Lp.

Obręb
wieś

Numer działki
KW
Powierzchnia

Oznaczenie/
Przeznaczenie

Pow. do wydzierża-wienia [ha]

Cena wywoławcza czynszu rocznego [zł]

Wadium
[zł]

Termin przetargu

1.

Damasławek

392
PO1B/00019483/5
pow. 4,0411 ha

Grunty orne
RIIIa – 1,5756 ha
RIIIb – 1,0352 ha
RIVa – 0,5704 ha
RIVb – 0,8599 ha
Produkcja rolna

1,5000
RIIIa – 0,5878
RIIIb – 0,4824
RIVa – 0,0101
RIVb – 0,4197

936,34

100,00

28.07.2021r.
godz. 9.00

2.

Damasławek

2,0311
RIIIa – 0,7939
RIIIb – 0,4365
RIVa – 0,4102
RIVb – 0,3905

1248,18

130,00

28.07.2021r.
godz. 9.30

3.

Damasławek

0,5100
RIIIa – 0,1939
RIIIb – 0,1163
RIVa – 0,1501
RIVb – 0,0497

313,53

40,00

28.07.2021r.
godz. 10.00

4.

Dąbrowa

36
PO1B/00025399/4
pow. 0,6100 ha

Łąki trwałe
ŁV – 0,0900 ha
ŁVI – 0,5200 ha
Produkcja rolna

0,8800

136,50

20,00

28.07.2021r.

godz. 10.30

37
PO1B/00025399/4
pow. 0,2700 ha

Łąki trwałe
ŁVI – 0,2700 ha
Produkcja rolna

5.

Dąbrowa

39
PO1B/00025399/4
pow. 0,8100 ha

Grunty orne
RV – 0,8100 ha
Produkcja rolna

1,8700

887,90

90,00

28.07.2021r.

godz. 11.00

41
PO1B/00025399/4
pow. 0,4800 ha

Grunty orne
RV – 0,4800 ha
Produkcja rolna

42
PO1B/00025399/4
pow. 0,5800 ha

Grunty orne
RIVa – 0,1000 ha
RV – 0,4800 ha
Produkcja rolna

6.

Dąbrowa

43
PO1B/00025399/4
pow. 0,5200 ha

Grunty orne
RIVa – 0,2600 ha
RV – 0,2600 ha
Produkcja rolna

1,9500

1.032,60

110,00

28.07.2021r.

godz. 11.30

44
PO1B/00025399/4
pow. 0,4600 ha

Grunty orne
RIVa – 0,3100 ha,
RV – 0,1500 ha
Produkcja rolna

45
PO1B/00025399/4
pow. 0,4900 ha

Grunty orne
RIVa – 0,4000 ha,
RV – 0,0900 ha
Produkcja rolna

46
PO1B/00025399/4
pow. 0,4800 ha

Grunty orne
RIVa – 0,3200 ha
RV – 0,16000 ha
Produkcja rolna

7.

Mokronosy

105/4
PO1B/00019294/3
pow. 0,7500 ha

Grunty orne,
RIIIa – 0,6430 ha
RIVa – 0,1070 ha
 Produkcja rolna

0,2500
RIIIa-0,2500 ha

162,50

20,00

28.07.2021r.

godz. 12.00

8.

Niemczyn

182/6
PO1B/00019093/4
pow. 2,0000 ha

Grunty orne, wody
RIVa – 0,3800 ha
RV – 0,7960 ha
RVI – 0,7200 ha
W – 0,1040 ha
Produkcja rolna

1,8600
RIVa-0,3800 ha
RV-0,7960 ha
RVI-0,5800 ha
W-0,1040 ha

838,96

90,00

28.07.2021r.

godz. 12.30

9.

Niemczyn

185
PO1B/00019093/4
pow. 9,0900 ha

Grunty orne, łąki pastwiska, nieużytki, lasy
RIVb – 0,5800 ha
RV – 1,8700 ha
RVI – 2,9300 ha
RVIz – 0,5000 ha
ŁV – 0,4300 ha
ŁVI – 0,0200 ha
PsV – 0,7200 ha
N – 0,6700 ha
LsVI – 1,3700 ha
Produkcja rolna

1,4000
RV-0,4000 ha
RIV-1,0000 ha

558,00

60,00

28.07.2021r.

godz. 13.00

10.

Rakowo

47/2
PO1B/00034125/9
pow. 1,6063 ha

Grunty orne
RIVa – 0,2713 ha
RIIIb – 0,6450 ha
RV – 0,4700 ha
B – 0,2200 ha
Produkcja rolna

1,1949
RIVa-0,2713 ha
RIIIb-0,6450 ha
RV-0,2786 ha

702,13

80,00

28.07.2021r.

godz. 13.30

11.

Smuszewo

13
PO1B/00058725/9
pow. 2,3200 ha

Użytki rolne:
RV – 1,8400 ha,
N – 0,4800 ha
Produkcja rolna
Zaleca się użytkowanie terenu stanowiska archeologicznego wyłącznie jako pastwiska, łąki lub nieużytki.
Działka bez dostępu do drogi publicznej. Dostęp przez działki numer 15/1 i 40 obręb Smuszewo

2,3200

912,80

100,00

28.07.2021r.
godz. 14.00

12.

Turza

42
KW 25542
pow. 1,9000 ha

Grunty orne, łąki
RIIIa – 1,5600 ha
RIVa – 0,2600 ha
ŁIII – 0,0800 ha
Produkcja rolna

1,9000

1204,40

130,00

28.07.2021r.
godz. 14.30

13.

Wiśniewko

69/4
PO1B/00025400/5
pow. 1,6242 ha

Grunty orne, pastwiska, wody
RIVa – 0,8942 ha
RV – 0,2800 ha
PsV – 0,4400 ha
W – 0,0100 ha
Produkcja rolna

1,6242

723,95

80,00

28.07.2021r.

godz. 15.00

 1. Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia wykorzystywane są na cele rolnicze.
 2. Przetarg odbędzie się 28 lipca 2021 roku (środa) w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek o godzinach wskazanych jak wyżej.
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podczas rejestracji uczestników w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8 w Damasławku.
 4. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.
 5. Wadium wpłaca się najpóźniej do 21 lipca 2021 roku (środa) przelewem na niżej podany rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 (w tytule wpłaty należy wpisać nr działki/działek i obręb/wieś). Wadium wpłaca się osobno na każdą działkę, część działki lub kompleks działek.
 6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet zapłaty czynszu.
 8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jedynym czynnikiem decydującym o wyborze oferenta jest najkorzystniejsza cena, jaką zaoferuje w przetargu. Wylicytowana cena nie podlega negocjacjom.
 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy.
 11. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.
 12. Forma dysponowania nieruchomością i sposób zagospodarowania – dzierżawa na okres do 5 lat. Termin oddania nieruchomości w dzierżawę zostanie określony w umowie.
 13. Czynsz za grunty będzie płatny w czterech równych ratach w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.
 14. Dzierżawcy zobowiązani są do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym należnego podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty ewentualnych wypisów i wyrysów oraz okazania na żądanie dzierżawców granic działki w terenie ponoszą dzierżawcy.
 15. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 16. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz ogłoszenie w prasie.
 17. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu.
 18. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Damasławek, pokój Nr 8 oraz na stronie internetowej www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl.

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/mgr Cyprian Wieczorek

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone