Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Kalendarz

październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Damasławskie Wieści

goniec gminny

Licznik odwiedzin

Nowe stawki podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2020 roku będą obowiązywać nowe stawki podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wysokości stawek na przyszły rok są następujące:

 

Podatek od nieruchomości:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,95 zł za 1 m2
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,80 zł za 1 ha,
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,30 zł  za 1 m2,
 • od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa  w ustawie z dnia 23 lipca 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 roku poz. 1023, 1529 i 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,10 zł za 1 m2,
 • od budynków mieszkalnych: 0,80 zł za 1 m2,
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 20,50 zł za 1 m2,
 • od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 11,18 zł za 1 m2,
 • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,87 zł za 1 m2,
 • od domków letniskowych: 8,05 zł za 1 m2,
 • od budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 5,30 zł  za 1 m2,
 • od budowli: 2% od wartości.

 

Podatek rolny:

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, stawka podatku rolnego w przyszłym roku wynosić będzie dla gospodarstw rolnych: 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy, a dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha): 292,30 zł za 1 ha fizyczny.

 

Podatek leśny:

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, podatek leśny    na rok podatkowy 2020 wynosić będzie: 42,7328 zł za 1 ha lasu.

 

Stawki podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020 nie uległy zmianie   w stosunku do roku 2019. Określone są one w Uchwale Nr XLI/236/17 Rady Gminy Damasławek z dnia 19 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Są też dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek, na stronie BIP Urzędu Gminy: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 24 października 2017 roku poz. 6673.

 

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone