Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Kalendarz

październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Damasławskie Wieści

goniec gminny

Licznik odwiedzin

Obwieszczenie Wójta Gminy Damasławek.

PP.6722.2.2019                                                                                 Damasławek, 5 czerwca 2020 roku

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Damasławek

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek w rejonie ul. Żnińskiej.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XII/85/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek w rejonie ul. Żnińskiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek w rejonie ul. Żnińskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach

od 13 czerwca 2020 roku do 5 lipca 2020 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 1 lipca 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2020 roku, poz. 283 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2020 roku.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 29, art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.), uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, na adres Wójta Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, mail: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl, w terminie do 20 lipca 2020 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Damasławek.

                                                                                                         

Wójt Gminy Damasławek

/-/ Cyprian Wieczorek

 

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone