Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Kalendarz

październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Damasławskie Wieści

goniec gminny

Licznik odwiedzin

Oferta pracy – Robotnik gospodarczy

 

OFERTA PRACY

ROBOTNIK GOSPODARCZY

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B, kat. T lub B + E.

  4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  I. ZADANIA:

 • Utrzymanie czystości na terenie Gminy Damasławek.
 • Pielęgnacja terenów zielonych:
 • trawników, kwietników,
 • klombów kwiatowych,
 • drzew i krzewów.
 • Utrzymanie w sprawności i dokonywanie drobnych napraw powierzonego sprzętu.
 • Prawidłowa obsługa maszyn (ciągnik, rębak, itp.).
 • Zgłaszanie kierownikowi o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach.
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne narzędzia do wykonywania prac.
 • Wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych w budynkach Gminy Damasławek.
 • Utrzymanie porządku i remonty na drogach, ulicach, placach i chodnikach.
 • Instalowanie i demontaż oświetlenia świątecznego.
 • Wykonywanie prac na wysokości do 3 metrów.
 • Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota wskazanych terenów.
 • W sezonie grzewczym palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku gminnym wskazanym przez Kierownika.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

  II. OBOWIĄZKI:

 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.
 • Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).
 • Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

 

          6. Informacja o warunkach pracy:

 • 1 etat.
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek,
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko robotnika gospodarczego” w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2020 roku do godziny 14:30.

            Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

            Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30
do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30 w piątki.

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula dotycząca danych osobowych

Damasławek, 24 stycznia 2020 roku

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone