Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

luty 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Licznik odwiedzin

OGŁOSZENIE o nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Gminą Damasławek od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Damasławek będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez radcę prawnego we wtorki i czwartki, w godzinach od 12:00 do 16:00.

 

GMINNY LOKAL PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DAMASŁAWKU

 

 ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

Radca Prawny Agnieszka Budka

CZYNNY: WTOREK, CZWARTEK 12:00-16:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

– udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

– podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

– z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej :

– której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

(wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia)

– która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)

(wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny)

– która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)

(wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia)

– która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)

(wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego)

– która nie ukończyła 26 lat

(wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)

– która ukończyła 65 lat

(wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)

– która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

(wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie)

 

Gminne Lokale Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt

Godziny Pracy Punktu

Urząd Gminy w Wągrowcu

ul. Cysterska 22

62-100 Wągrowiec

Czwartek

12:00-16:00

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie

ul. Podgórna 5

62-105 Łekno

Poniedziałek

12:00 – 16:00

Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy

ul. P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

Poniedziałek

13:00 – 17:00

Piątek

13:00 – 17:00

Urząd Gminy w Wapnie

ul. Świerczewskiego 1a

62-120 Wapno

Środa 12:00 – 16:00

Skoki

ul. Powstańców Wlkp. 18

62-085 Skoki

Środa 12:00 – 16:00

Piątek 12:00 – 16:00

Gminna Bibliotek Publiczna

ul. Kościuszki 11

62-290 Mieścisko

Wtorek 12:00 – 16:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wierzbowa 1

62-100 Wągrowiec

Poniedziałek – Piątek

12:00 -16:00

 

Dodatkowo Wójt Gminy Damasławek informuje, że wszyscy mieszkańcy Gminy Damasławek, w każdą drugą środę miesiąca od godziny 10:00 do 13:00, mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

Damasławek, 4 stycznia 2016 r.

 

 

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone