Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

wrzesień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Licznik odwiedzin

Sprzedaż nieruchomości położonych w Damasławku przy ul. Matejki.

DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ
NA SPRZEDAŻ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 28, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych
w Damasławku przy ul. Matejki

Położenie
Księga wieczysta,
oznaczenie nieruchomości,
opis nieruchomości

Numer działki
Powierzchnia

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

Przeznaczenie
 i sposób zagospodarowania

Damasławek, ul. Matejki
 KW PO1B/00018944/8
obręb 0001 arkusz mapy 2
Działka ma kształt wieloboku i dostęp do drogi publicznej (ul. Matejki) przez działkę numer 317/35, możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i sanitarnej. Użytki: SRIVa – sady, RIVa – grunty orne

działka nr
317/21
pow. 0,1341 ha

64 000 zł
+ VAT 23%

6 400 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek uchwalonym przez Radę Gminy Damasławek uchwałą Nr XVI/99/15z dnia 2 listopada 2015 r. działka numer 317/21 oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka numer 317/35 oznaczona jest symbolem KDW – teren dróg wewnętrznych. Teren częściowo nieużytkowany i częściowo użytkowany jako ogródki przydomowe. Wzdłuż północnej granicy działki nr 317/35 przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna nn.

Działki sprzedawane w kompleksie. Łącznie powierzchnia 1649 m2.

Damasławek, ul. Matejki
KW PO1B/00019483/5
obręb 0001 arkusz mapy 2,
Działka ma kształt prostokąta, stanowi drogę dojazdową do działki numer 317/21
i sprzedawana jest w kompleksie z tą działką. Użytki: RIVa – grunty orne

działka nr
317/35
pow. 0,0308 ha

 

 1. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowią własność Gminy Damasławek i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 2. Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).
 3. Przetarg odbędzie się 17 lutego 2021 roku (środa) w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy Rynek 8. Rozpoczęcie przetargu dz. nr (317/21, 317/35) – godz. 10.00.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podczas rejestracji uczestników w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8 w Damasławku.
 5. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.
 6. Wadium należy wpłacić najpóźniej do 11 lutego 2021 roku (czwartek) przelewem na niżej podany rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 (w tytule wpłaty należy wpisać nr działek).
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet zapłaty ceny nabycia własności nieruchomości.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 10. Do cen działek osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 11. Protokół z przeprowadzenia przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
 12. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin
  i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.
 13. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
 14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz ogłoszenie w prasie.
 16. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu.
 17. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Damasławek, pokój nr 8 oraz na stronach internetowych: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.gminadamaslawek.pl.

Regulamin

WÓJT
GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone