Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

wrzesień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Licznik odwiedzin

Sprzedaż nieruchomości położonych w Niemczynie

DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ
NA SPRZEDAŻ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 28, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w Niemczynie

Położenie
Księga wieczysta,
oznaczenie nieruchomości,
opis nieruchomości

Numer działki
Powierzchnia
(ha)
Użytki

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

Przeznaczenie
 i sposób zagospodarowania, opis nieruchomości

NIEMCZYN

PO1B/00019093/4
obręb 0008 Niemczyn
arkusz mapy 2,
Działki mają dostęp
do drogi publicznej nr 212014P.

Przez teren działek przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna (nn). Możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej
i wodociągowej.

Umowa dzierżawy
do 31.08.2021 r.

działka nr
687/3
 pow. 0,0940 ha
Użytki rolne: „
RIVa – 0,0940 ha

30 500 zł
+ VAT 23%

3 050 zł

Dotychczas nieruchomości wykorzystywane były na cele rolnicze. Nieruchomości oznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niemczyn uchwalonym przez Radę Gminy Damasławek uchwałą nr XI/65/11 z dnia 30 września 2011 r. jako MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki mają kształt nieregularnego wieloboku, prostokąta i prostokąta
ze ściętym narożnikiem.
Na terenie działek rosną nieliczne drzewa.

działka nr
687/4
pow. 0,0903 ha
 Użytki rolne: RIVa – 0,0759 ha, PsV – 0,0144 ha

29 300 zł
+ VAT 23%

2 930 zł

działka nr
687/5
pow. 0,0888 ha
 Użytki rolne: RIVa – 0,0137 ha, PsV – 0,0751 ha

28 800 zł
+ VAT 23%

2 880 zł

działka nr
687/6
pow. 0,0860 ha
 Użytki rolne: PsV – 0,0860 ha

27 900 zł
+ VAT 23%

2 790 zł

 

 

 1. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowią własność Gminy Damasławek i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 2. Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 roku (środa) w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8. Rozpoczęcie przetargu: dz. nr 687/3 – godz. 10.30, nr 687/4 – godz. 11.00, dz. nr 687/5 – godz. 11.30, dz. nr 687/6 – godz. 12.00.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podczas rejestracji uczestników w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8 w Damasławku.
 5. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.
 6. Wadium wpłaca się najpóźniej do 11 lutego 2021 roku (czwartek) przelewem na niżej podany rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 (w tytule wpłaty należy wpisać nr działek). Wadium musi być wpłacone osobno na każdą działkę.
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet zapłaty ceny nabycia własności nieruchomości.
 9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 10. Do cen działek osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 12. Protokół z przeprowadzenia przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
 13. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 14. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.
 15. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
 16. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 17. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz ogłoszenie w prasie.
 18. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu.
 19. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Damasławek, pokój nr 8 oraz na stronie www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Regulamin

 

WÓJT
GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone