Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Licznik odwiedzin

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie

OGŁOSZENIE
 o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie.

Położenie
Księga wieczysta,
oznaczenie nieruchomości,
opis nieruchomości

Numer działki
Powierzchnia

Cena nieruchomości zł

Wadium

Przeznaczenie
 i sposób zagospodarowania

Dąbrowa działka 376/2 –

udział wynoszący 3715/10000

KWPO1B/00040813/4,

Użytki:

B            0,1000 ha

R IIIB    0,3413 ha

działka 376/2
0,4413 ha

100 000,00 zł
+ VAT 23%

10 000,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Gruntowice, Międzylesie i Dąbrowa uchwalonym przez Radę Gminy Damasławek uchwałą XX/125/16 z dnia 7 marca 2016 roku działka oznaczone jest symbolem 2MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Udział w działce w wysokości 6285/10000 należy do osób fizycznych.

 1. Przeznaczony do sprzedaży udział wynoszący 3715/10000 nieruchomości zabudowanej stanowiący własność Gminy Damasławek i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 2. Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. 1990 ze zm.).
 3. Przetarg odbędzie się 20 maja 2021 r. (czwartek) w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy Rynek 8. Rozpoczęcie przetargu o godz. 10.00.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podczas rejestracji uczestników w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8 w Damasławku.
 5. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.
 6. Wadium należy wpłacić najpóźniej do 14 maja 2021 roku (piątek) przelewem na niżej podany rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 (w tytule wpłaty należy wpisać nr działki).
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet zapłaty ceny nabycia własności nieruchomości.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 10. Do cen działek osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 11. Protokół z przeprowadzenia przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
 12. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin
  i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.
 13. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
 14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie
  w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz ogłoszenie w prasie.
 16. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu.
 17. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Damasławek, pokój nr 8 oraz na stronach internetowych: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.gminadamaslawek.pl.

 

WÓJT
GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone