Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Kalendarz

październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Damasławskie Wieści

goniec gminny

Licznik odwiedzin

Stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Wniosek o stypendium może złożyć:

– dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia, pełnoletnim uczniem lub,

– rodzice/opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni uczeń.

 PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XIX/127/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Damasławek dla szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół na terenie Gminy Damasławek

KRYTERIA  PRZYZNAWANIA STYPENDIUM:

  1. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, którzy:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
co najmniej:

– 5,7 – w przypadku uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

– 5,5 – w przypadku uczniów VII-VIII szkół podstawowych,

– 5,0 – w przypadku uczniów ponadpodstawowych,

2) w wyniku klasyfikacji rocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
co najmniej:

– 5,0 – w przypadku uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

– 4,75 – w przypadku uczniów VII-VIII szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dodatkowo spełniają jedno z następujących kryteriów:

  1. a) są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych/pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
  2. b) są laureatami konkursów przedmiotowych i tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
  3. c) są laureatami konkursów artystycznych co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,
  4. d) w konkurencjach indywidualnych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe zdobyli medal, zajmując I-III miejsce w wojewódzkich zawodach sportowych lub I – III miejsce w ogólnopolskich zawodach,
  5. e) zostali powołani do młodzieżowej kadry narodowej w swojej dyscyplinie sportu.

 

W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku wysokich wyników naukowych, przyznaje się jedno stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników.

 

Stypendium Wójta Gminy Damasławek dla szczególnie uzdolnionych uczniów przyznaje się jednorazowo w wysokości 450,00 zł.

 

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM:

 Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne – kserokopie świadectwa, zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów,

2) oświadczenie dyrektora o średniej ocen.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym należy składać w terminie od 1 lipca do 15 lipca w Urzędzie Gminy Damasławek.

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Gminy Damasławek
Rynek 8
62-110 Damasławek
Sekretariat

 

GODZINY PRACY URZĘDU:

poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30.

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Urząd Gminy Damasławek
Rynek 8
62-110 Damasławek
Pokój nr 4

 KONTAKT:

tel. 67 26 86 332

Wniosek o przyznanie stypendium

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone