Wszystkie wpisy, których autorem jest Krzysztof

Granatowe tło. Napis sesja rady gminy. Na dole pośrodku herb gminy damasławek

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 21 września 2021 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,
 • zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Durowo o uznanie za ochronne lasy położone na terenie gminy Damasławek, będące w zarządzie Nadleśnictwa Durowo stanowiące własność Skarbu Państwa,
 • zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2021 – 2030.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

  Przewodniczący Rady Gminy

  /-/ Sławomir Buk

Dożynki Powiatowo-Gminne 2021

Starostami tegorocznego święta plonów była Pani Monika Rozmarynowska oraz Pan Krzysztof Fredrych z Niemczyna. Organizatorami uroczystości był: Powiat Wągrowiecki na czele z Tomaszem Krancem – Starostą Wągrowieckim oraz Małgorzatą Osuch Przewodniczącą Rady, Gmina Damasławek reprezentowana przez Cypriana Wieczorka – Wójta oraz Sławomira Buka – Przewodniczącego Rady, Parafia w Niemczynie na czele z Proboszczem ks. Bogdanem Łybkiem oraz Sołectwo Niemczyn reprezentowane przez Ryszarda Rozmarynowskiego – Sołtysa.
 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą dziękczynną przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Niemczynie. Po mszy korowód dożynkowy przemaszerował na boisko sportowe, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Symbol dożynkowy – chleb został ceremonialnie przekazany przez Starostów Dożynek na ręce Wójta Gminy Damasławek oraz Starosty Wągrowieckiego , a obrzęd dożynkowy przeprowadzony został przez Zespól Tańca Ludowego „Staropolanie” Wielkopolska. Staropolskim zwyczajem Gospodarze tegorocznego święta plonów podzielili się z uczestnikami wydarzenia chlebem.
 
Uroczystości dożynkowe były okazją do wręczenia nagród i odznaczeń. Na wniosek Wójta Odznakę Honorową „Zasłużony dla rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa o Rozwoju Wsi otrzymali:
Pan Kazimierz Kasperkowiak, Pan Andrzej Konowalski, Pan Walenty Łukaszewski oraz Pan Stefan Sobecki.
 
Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego na wniosek Wójta Gminy Damasławek przyznane przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego otrzymali:
Pan Ryszard Chosiński, Pan Mariusz Dereziński, Pan Janusz Januchowski, Pani Alina Marzec oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Międzylesiu.
 
Dodatkowo została wręczona Odznaka Zasłużony dla Kultury Panu Marianowi Wituckiemu.
 
Po części oficjalnej wystąpił Zespół Staropolanie, a gwiazdą wieczoru była grupa D-Bomb. Odbyła się również zabawa taneczna z Dj Danley.
 
Podczas całego wydarzenia nie zabrakło atrakcji dla dzieci oraz lokalnych przysmaków serwowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Damasławek. Dodatkowo można było zaszczepić się przeciwko COVid-19 oraz spisać w mobilnym punkcie spisowym NSP.
 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej wspaniałe uroczystości.
 

4H3A5589

Zdjęcie 1 z 290

Terminarz zebrań wiejskich

 

 

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH
(podział funduszu sołeckiego na 2022 rok)

24.08.2021 r. 19.00 KOPANINA
30.08.2021 r. 19.00 RAKOWO
31.08.2021 r. 19.00 NIEMCZYN
01.09.2021 r. 19.00 GRUNTOWICE
02.09.2021 r. 19.00 MIĘDZYLESIE
06.09.2021 r. 19.00 MIĄŻA
07.09.2021 r. 19.00 SMUSZEWO
13.09.2021 r. 19.00 STARĘŻYN
14.09.2021 r. 19.00 DAMASŁAWEK
15.09.2021 r. 19.00 DĄBROWA
16.09.2021 r. 19.00 PIOTRKOWICE
20.09.2021 r. 19.00 STĘPUCHOWO
21.09.2021 r. 19.00 TURZA
22.09.2021 r. 19.00 KOŁYBKI
23.09.2021 r. 19.00 MOKRONOSY
27.09.2021 r. 19.00 STARĘŻYNEK
28.09.2021 r. 19.00 KOZIELSKO
29.09.2021 r. 19.00 WIŚNIEWKO

90.urodziny Pani Jadwigi Proniak

15 sierpnia 2021 roku Pani Jadwiga Proniak z Międzylesia dołączyła do zaszczytnego grona “dziewięćdziesięcioletnich” mieszkańców Gminy Damasławek. Z tej okazji szanowną Jubilatkę osobiście odwiedził Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek, wręczył bukiet kwiatów, list gratulacyjny oraz życzył wielu lat w zdrowiu i spokoju.
 
Pani Jadzi składamy najserdeczniejsze życzenia na kolejne lata, by dalsze życie upływało bez trosk, w zdrowiu i towarzystwie ukochanej rodziny. Wszystkiego najlepszego!
 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 12:00 dnia 17.08.2021 do godz. 20:00 dnia 17.08.2021

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,
w porywach do 80 km/h, z zachodu i południowego-zachodu.

Uwagi Brak.

90. urodziny Pani Anny Kalisty

Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek podczas ostatniego spotkania członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło numer 2 w Damasławku złożył życzenia Pani Annie Kaliście z Niemczyna z okazji jubileuszu 90-tych urodzin. Jubilatka nie kryła wzruszenia i bardzo cieszyła się, że włodarz pamiętał o jej jubileuszu.
Jeszcze raz życzymy dużo zdrowia i długich lat życia.
 

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 
Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek podpisał umowę z Firmą GABRODROG Paweł Kubicki ze Żnina na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach zadania powstanie:
-droga do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – 672 metry,
-droga w Smuszewie – 190 metrów,
-droga z Mokronos do Smuszewa (III etap) – 150 metrów.
 
Całkowity koszt inwestycji to około 626 000, 00 złotych. Zadanie dofinansowane jest z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 228 250,00 złotych. Planowany termin zakończenia prac to koniec października 2021 roku.
 
 

Dożynki Powiatowo-Gminne w Niemczynie


POWIATOWO-GMINNE DOŻYNKI 28 SIERPNIA 2021 BOISKO SPORTOWE W NIEMCZYNIE
16:00 – Msza św. przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemczynie
17:00 – przemarsz korowodu dożynkowego
17:30 – obrzędy dożynkowe
18:00 – przemówienia zaproszonych gości
18:30 – konsumpcja lokalnych przysmaków przygotowanych przez KGW
19:00 – występ ZTL Staropolanie Wielkopolska
20:00 – koncert grupy muzycznej D-Bomb
21:00 – zabawa taneczna z DJ Danley
DODATKOWO: DMUCHAŃCE, PUNKT SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19, MOBILNY PUNKT SPISOWY NSP


Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Budowa ulicy Polnej zakończona

W ramach zadania wybudowano jezdnię z kostki brukowej oraz kanalizację deszczową. Uległa również zmiana organizacji ruchu – droga jest jednokierunkowa. Wykonawcą prac była firma GABRODROG Paweł Kubicki ze Żnina. Koszt budowy to 227 855,29 złotych. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Niebieskie tło. Szara ramka. Herb gminy na dole. Napis: Stypendium socjalne.

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Urząd Gminy w Damasławku informuje, że wnioski o stypendium szkolne na rok 2021/2022 będzie można pobierać od 16 sierpnia w siedzibie Urzędu oraz ze strony BIP. Wnioski będzie można składać od 1 do 15 września 2021 roku.

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (528,00 zł/os), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Co do zasady stypendium szkolne jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej oraz całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania. Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym m.in. podręczników i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innych pomocy i książek (opracowań) przeznaczonych na potrzeby edukacyjne, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem związanym z procesem edukacji jak też kosztów opłat abonamentu internetowego oraz refundacji opłat wymaganych przez szkołę np. opłat czesnego oraz za udział w szkolnych wycieczkach.

Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium.

Wakacyjny Piknik 2021

6 sierpnia 2021 roku na plaży w Kozielsku odbył się Wakacyjny Piknik. Wydarzenie zostało podzielone na dwie strefy: piknikową oraz muzyczną. W strefie piknikowej przygotowano atrakcje dla najmłodszych: dmuchańce, słodkości oraz festiwal baniek i proszków holi. W strefie muzycznej można było usłyszeć DJ: MAAXX, CUBASE, QUIZ, CAMMIL ORAZ DANLEY. Dodatkowo przygotowano strefę gastronomiczną, w której przysmaki serwowało Koło Gospodyń Wiejskich ze Starężyna. Dziękujemy za liczne przybycie na wydarzenie i spędzenie z nami piątkowego wieczoru. Podziękowania kierujemy do GOK Damasławek, KGW Starężyn oraz wszystkich zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia.
Partnerem wydarzenia była Enea Oświetlenie, a sponsorami: Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i GAZ Przemysław Wojciechowski, Projekt Studio Aleksandra Chojnowska projektowanie i nadzorowanie obsługa inwestora oraz Zakład Handlowy „Jóźwiakowski” .
 

4H3A3938

Zdjęcie 1 z 296

Niebieskie tło. Na środku duży napis informacja. Na dole logo herb gminy.

Informacja w sprawie uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym

 

 

Informuję, że do poniżej wymienionej oferty nikt nie wniósł żadnych uwag i zastrzeżeń.

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznego i o wolontariacie art. 19a ust. 3-5 oferta stowarzyszenia widniała w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Damasławek oraz umieszczona była na tablicy ogłoszeń urzędu począwszy od 4 sierpnia do 10 sierpnia 2021 roku.

 

Lp.

Data wpływu oferty do urzędu

Nazwa oferenta

Nazwa zakresu
i tytułu zadania

Koszt całkowity

Termin realizacji zadania

Decyzja wójta

 

 

 

 

Z dotacji

Ze środków własnych

 

 

Rodzaj zadania publicznego: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567); ratownictwa i ochrony ludności

1.

26.07.2021

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej

Sieć Życia

1 800,00 zł

0,00 zł

14.09.2021 –
11.12. 2021

0,00 zł

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek

Ważne spotkanie robocze

9 sierpnia 2021 roku gminę Damasławek odwiedził Krzysztof Czarnecki – Poseł na Sejm RP oraz Adam Bogrycewicz – Radny Sejmiku Wielkopolskiego. W spotkaniu brał udział Przewodniczący Koła PIS w Damasławku Krzysztof Konowalski. Tematem rozmów były inwestycje oraz możliwości otrzymania wsparcia finansowego. Podczas wizyty goście razem z Cyprianem Wieczorkiem Wójtem Gminy Damasławek odwiedzili następujące miejsca: ulicę Polną oraz Rolną w Damasławku, oczyszczalnię ścieków, Gminny Kompleks Rekreacyjno-Sportowy w Damasławku, skrzyżowanie
dróg w Kozielsku, boisko przy Szkole Podstawowej w Niemczynie oraz drogę dojazdową do gruntów rolnych w Niemczynie.
 
Podczas spotkania Wójt miał możliwość przedstawienia planów inwestycyjnych naszego samorządu.
 
Dziękujemy za spotkanie, dotychczasową współpracę oraz wsparcie.
 
Niebieskie tło. Na środku duży napis OFERTA PRACY. Na dole logo herb gminy.

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Wójt Gminy Damasławek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym będzie dodatkowym atutem,
 • Preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: administracja samorządowa, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, urbanistyka i architektura, budownictwo, geodezja i kartografia.

Wymagania dodatkowe:

 • Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– ustawa Prawo ochrony środowiska,

– ustawa Prawo budowlane,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • Komunikatywność,
 • Umiejętność planowania pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
 • Prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

       ZADANIA:

 • Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywanie dokumentacji planistycznej do publikacji.
 • Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium.
 • Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji.
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze rewitalizacji, dostępie do drogi publicznej, przeznaczeniu do zalesienia, wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
 • Wydawanie decyzji środowiskowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości (postanowienia, decyzje).
 • Udział w naradach koordynacyjnych dot. uzgodnienia uzbrojenia terenu gminy Damasławek.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków odnoszących się do budynków.
 • Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych w zakresie zadań objętych stanowiskiem (system informacji o środowisku), baza ocen oddziaływania na środowisko.
 • Nadawanie numerów nieruchomościom na terenie gminy Damasławek.
 • Prowadzenie spraw z dziedziny geologii.
 • Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.
 • Współpraca ze stanowiskiem ds. inwestycji i zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych.
 • Sporządzanie decyzji ustalającej wysokość opłaty planistycznej.
 • Sporządzanie opracowań związanych z planem gospodarki niskoemisyjnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, aktualizacją, monitorowaniem oraz sprawozdawczością Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Damasławek.
 • Prowadzenie wszystkich spraw związanych z promocją oraz realizacją programu „Czyste Powietrze” w ramach zawartego porozumienia pomiędzy gminą Damasławek, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 • Prowadzenie wszystkich spraw związanych z obsługą wprowadzania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz wykonywanie pozostałych zadań związanych z CEEB zgodnie z ustawą
  o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Pełnienie funkcji Administratora Lokalnego w ramach działań dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Urzędzie Gminy Damasławek.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek, Regulaminu Pracy i Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.
 • Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – O ochronie danych osobowych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781/
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735/.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320./.
 • Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych, za pośrednictwem informatyka.
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w urzędzie.
 • Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.
 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą
  na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 1 etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku
  w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2021 r. był wyższy niż 6 %.

 2. Miejsce i termin składania dokumentów:

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska” w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r. do godziny 16:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 1. Inne informacje:
 • Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.
 • Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
 • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
  w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym
  w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych ( j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

 

Damasławek, 10 sierpnia 2021 roku