Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Punkt Info

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile – spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i szkolenia.”

 

 

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w zakresie aktywizacji zawodowej i szkoleń. Podczas spotkania zostaną zaprezentowana działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego oraz Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Panel dyskusyjny podsumowujący spotkanie zapewni możliwość odpowiedzi na pytania uczestników, wyjaśnienia wątpliwości oraz wymiany doświadczeń.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w w/w spotkaniu informacyjnym. 

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Miejsce spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
Sala szkoleniowa nr 1 (parter)

 

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: http://warp.org.pl/fundusze-aktywizacja-zawodowa-szkolenia/

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 30.01.2017 do godz. 12:00 i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

 

PLAKAT_01


info

Komunikat ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku dot. spotkania rodziców uczniów.

 

 

 

Damasławek, 18 stycznia 2017 roku.

 

 

Komunikat nr 2-2017

 

24.01.2017r. (wtorek) o godz. 17.00

w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców uczniów:

– klas VI Szkoły Podstawowej,
– klas I Gimnazjum,
– klas II Gimnazjum.

 

Na spotkaniu będą omawiane zmiany związane z wprowadzaną od 1 września 2017r. reformą systemu oświaty.

W spotkaniu uczestniczyć będzie Wójt Gminy Damasławek – Pan Jacek Matysiak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Ewelina Kaczmarek.


Ze względu na bardzo ważną tematykę spotkania proszę o niezawodne przybycie!

 

Wychowawcy klas!!!
Proszę przekazać powyższe rodzicom uczniów.

 

Dyrektor ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku
Paweł Tończyk

IKONA OSP

Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczynie.

 

 

 

Dnia 14 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Niemczynie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczynie. Spotkanie prowadził druh Tadeusz Janas – Prezes niemczyńskiej OSP. W zebraniu brali udział Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Damasławku Cyprian Wieczorek, a także delegaci z pozostałych jednostek z terenu naszej gminy. Druhowie z OSP Niemczyn złożyli podziękowania paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Niemczynie za pomoc w organizacji VI Gminnego Rodzinnego Pikniku Sportowo Pożarniczego, który odbył się w sierpniu ubiegłego roku.

 

Opracowanie i foto: B. Szmania

 

GALERIA:

Zdjęcia pamiątkowe.

????????????????????????????????????

IV Turniej halowej piłki nożnej OSP Powiatu Wągrowieckiego.

 

 

W sobotę 14 stycznia 2017 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku odbył się IV Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Wągrowieckiego. Za organizację tegorocznej edycji odpowiedzialny był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Damasławku z Prezesem Cyprianem Wieczorkiem na czele. Patronat honorowy nad rozgrywkami objął Starosta Wągrowiecki. W turnieju brało udział 6 drużyn: OSP Damasławek, OSP Gołańcz, OSP Kakulin, OSP Sienno, OSP Wapno i OSP Żabiczyn. Zawodnicy grali w systemie „każdy z każdym”. Łącznie odbyło się 15 spotkań trwających po 15 minut każde. Druhowie prezentowali wysoki poziom sportowy. Mecze przebiegały sprawnie, zgodnie z zasadami fair play. Klasyfikacja końcowa prezentowała się w następujący sposób:

1. OSP Wapno
2. OSP Sienno
3. OSP Gołańcz
4. OSP Kakulin
5. OSP Damasławek
6. OSP Żabiczyn

Ponadto Gmina Damasławek ufundowała puchary dla najlepszego zawodnika i bramkarza turnieju. Królem strzelców został Łukasz Kaczmarek z drużyny OSP Damasławek, natomiast najskuteczniejszym bramkarzem był Przemysław Jahnz z drużyny OSP Sienno.
Zwycięska drużyna z Wapna będzie reprezentowała Powiat Wągrowiecki na turnieju wojewódzkim, który odbędzie się już 22 stycznia br. w Grodzisku Wielkopolskim.

 

Z poważaniem

Cyprian Wieczorek – Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

 

GALERIA:

Turniej OSP 002

Zdjęcia pamiątkowe.

info

Portal dla Inwestorów – szkolenie pracowników.

 

 

 

Portal dla Inwestorów- szkolenie pracowników

 

W ramach projektu partnerskiego pt. „E-urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim” współfinansowanego ze środków unii europejskiej, dnia 12 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, odbyło się szkolenie dla pracowników urzędów  (w tym Urzędu Gminy Damasławek) z zakresu wdrożenia rozwiązań poprawiających dostęp potencjalnym inwestorom do informacji o lokalach użytkowych oraz nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje.

Podczas szkolenia pracownicy nabyli umiejętności zarządzania portalem dla inwestorów, który dostarcza informacji o gminie oraz ofertach inwestycyjnych nieruchomości (np. sprzedaż, dzierżawa, wynajem).

 

W ramach realizacji ww. projektu partnerskiego zaplanowano również:

1) wdrożenie rozwiązań dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej,

2) wdrożenie rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach,

3) wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta,

4) wdrożenie rozwiązań dla potrzeb skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy oraz elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości poprzez zakup programów dziedzinowych,

5) przeszkolenie pracowników samorządowych z JST w obszarze podatków i opłat, nieruchomości oraz w innych obszarach dla poprawy efektywności świadczenia usług administracyjnych.

 

Szczegóły na temat projektu można znaleźć pod bannerem – Projekt partnerski pt. „E-urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim”.

 

Dodatkowo informujemy, że w ramach niniejszego projektu w Urzędzie Gminy Damasławek utworzono punkt potwierdzający profile zaufane.

PZ_uproszcz_RGB

Profil zaufany – informacja.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy Damasławek (pokój nr 1) istnieje możliwość potwierdzenia profilu zaufanego.

 

logo_profil_zaufany_RGB

 

Profil zaufany jest to rodzaj podpisu elektronicznego, który zastępuje bezpieczny e-podpis w kontaktach z administracją i umożliwia weryfikację tożsamości. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwić bez wychodzenia z domu. Profil zaufany jest bezpłatny.

 

Jak założyć PROFIL ZAUFANY? Aby założyć profil zaufany należy zarejestrować swoje konto na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl). Z konta użytkownika należy wysłać wniosek o założenie profilu zaufanego. Po wysłaniu wniosku mamy 14 dni na wizytę w wybranym punkcie potwierdzającym profil w celu potwierdzenia tożsamości. To jedyna konieczna wizyta w urzędzie. Od momentu potwierdzenia tożsamości i uaktywnienia profilu zaufanego użytkownik może posługiwać się nim w komunikacji z różnymi instytucjami.

 

ZAŁĄCZNIK:


 

www.dreamsart.pl

OGLOSZENIE

Ogłoszenie dot dyżuru pracownika Urzędu Skarbowego.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że w Urzędzie Gminy Damasławek w dniu 20 marca 2017 r. w godz. od 9:00 do 14:00  w pokoju nr 9 dyżur będzie pełnić pracownik Urzędu Skarbowego w celu udzielenia pomocy mieszkańcom zamieszkałym na terenie Gminy Damasławek w wypełnianiu zeznania o wysokości osiągniętych dochodów (poniesionej straty) w roku podatkowym 2016.

 

 

Wójt Gminy Damasławek

Jacek Matysiak

 

Damasławek, dnia 11 stycznia 2017 r.

info

Terminy posiedzeń komisji i obrad sesji Rady Gminy Damasławek.

 

 

 

Terminy  posiedzeń komisji  i obrad sesji

Rady gminy damasławek

 

 

I.            Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (UG)

 23 stycznia 2016 r. godz. 9:00

 

II.            Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia (UG)

 25 stycznia 2016 r. godz. 15:00

 

SESJA: 26 stycznia 2016 r.  godz.  15: 00 (GOK)

 

 

 

 

Damasławek, 11.01.2017 r.

Sporz. M. S-M

 

odpady

Informacja o odpadach.

 

 

INFORMACJA O ODPADACH

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że w 2016 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Damasławek 1125,28 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych oraz 162,92 Mg (ton) odpadów ulegających biodegradacji.

 

Łączny koszt odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów w 2016 roku wyniósł 621 678,78 zł.

Usługę odbioru i transportu odpadów, wykonywała firma REMONDIS Sanitech Sp. z o.o. Oddział Wągrowiec. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji przekazywane były do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie prowadzonego przez spółkę Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Damasławek wynosiła 5579 osób. Według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczba mieszkańców, którzy 31 grudnia 2016 r. objęci byli systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosiła 4733 osoby z czego 4420 osoby prowadziły selektywną zbiórkę odpadów.

 

Porównanie ilości zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Damasławek w latach 2012 – 2016 [Mg]

tabela-1

 

Porównanie ilości mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2013 – 2016

tabela-2