Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52

Nazwa biura        IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia        Silny wiatr/ 1
Obszar                województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
Ważność                od godz. 14:00 dnia 17.09.2019 do godz. 02:00 dnia 18.09.2019
Przebieg                Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25                                                     km/h do 35 km/h, w porywach od 75 km/h do 90 km/h z zachodu i                                                          północnego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)          85%
Uwagi         Brak.
Dyżurny synoptyk    IMGW-PIB           Przemysław Szrama
Godzina i data wydania        godz. 06:58 dnia 17.09.2019

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych dla subregionu pilskiego!

 

 

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych dla subregionu pilskiego!

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności  rozpoczyna realizację projektu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych dla subregionu pilskiego, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem centrum będzie przede wszystkim wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, a także m.in. nawiązywanie i budowanie sieci kontaktów trzeciego sektora oraz animowanie współpracy organizacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Poprzez swoją działalność Centrum przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego i poprawy jakości życia mieszkańców.

„Wsparciem w ramach realizowanego projektu zostaną objęte organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatów: pilskiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego oraz wągrowieckiego. Wieloletnie doświadczenie Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi pozwoliło stworzyć ofertę odpowiadająca na potrzeby wszystkich zainteresowanych podmiotów.”- powiedział Mieczysław Augustyn, prezes Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych przyświeca hasło „Zawsze z Tobą”. Realizując ten projekt chcemy być w stałym kontakcie zarówno wykorzystując tradycyjne kanały kontaktu (spotkania, warsztaty, kontakt telefoniczny poczta tradycyjna, szkolenia w terenie) jak i nowe technologie (media społecznościowe, e-mail, webinaria).  Razem z partnerami będziemy dążyli do realizacji planów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, pomożemy w ich profesjonalizacji, wykorzystaniu nowych narzędzi oraz pozyskiwaniu środków na realizację nawet najbardziej nieszablonowych projektów zmieniających na lepsze środowisko lokalne.

Przygotowana oferta wsparcia będzie na bieżąco wzbogacana o nowe segmenty zgodnie z oczekiwaniami beneficjentów projektu. Kadra realizująca projekt to zespół profesjonalistów, posiadających doświadczenie w realizacji projektów w skali lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej.

Już dzisiaj zapraszamy do śledzenia profilu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych na portalu Facebook (facebook.com/ciwis.pila)

Wsparcie z Funduszy Europejskich dla gmin

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile wraz z Fundacją Promocji Gmin Polskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie z Funduszy Europejskich dla Gmin”.

 Termin: 18.09.2019 r. w godzinach od 12.20-14.30

Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
sala szkoleniowa

Cel spotkania:

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane informacje na temat pozyskiwania środków na rozwój gmin. Omówione zostanie Działanie 3.1 Programu Polska Cyfrowa – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, projekt pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. W ramach tego działania gminy mogą uzyskać granty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców oraz na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły w gminie. \

Kolejnym przedstawianym działaniem będzie Działanie 2.19 Programu Wiedza Edukacja Rozwój – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, projekt pt. „Liderzy konsultacji społecznych”. Działanie dotyczy przekazywania grantów gminom na przeprowadzenie konsultacji społecznych z zagospodarowania przestrzennego.

W dalszej części spotkania zostaną przedstawione zasady przygotowywania wniosku.

 Do kogo kierowane jest spotkanie:

– przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,

– osoby zainteresowane daną tematyką.

Uwaga!

Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 16.09.2019 r. do godziny 12:00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 16.09.2019 r. do godziny 15:00.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 233, 61 65 06 235.

W załączeniu:

– plan spotkania,

– formularz zgłoszeniowy, formularz dostępny również pod wskazanym linkiem: http://warp.org.pl/bezplatne-spotkanie-informacyjne-dla-gmin/

Program spotkania informacyjnego

Wsparcie z Funduszy Europejskich dla gmin  

18.09.2019 roku, godz. 12.20-14.30

 

1. 12.20-12.30 Rozpoczęcie spotkania
2. 12.30-12.40 Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
3. 12.40-13.30 Fundacja Promocji Gmin Polskich i założeń konkursowych projektu

1. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”
w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

 

2. „Liderzy konsultacji społecznych” w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

4. 13.30-13.45 Przerwa
5. 13.45-14.00 Sesja pytań
6. 14.00-14.15 Zasady przygotowanie wniosku
7. 14.15-14.40 Konsultacje indywidualne

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Gminno-Parafialne Dożynki 2019

W minioną sobotę na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Damasławku odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki. Gospodarzem tegorocznego Święta Plonów była wieś Gruntowice. Zaszczytną funkcję Starościny pełniła Pani Dorota Konowalska, natomiast Starostą był Pan Szymon Wicher.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił Administrator damasławskiej parafii ks. Grzegorz Iwiński. Następnie odbyły się obrzędy dożynkowe, nastąpiło uroczyste przekazanie chleba, którym podzielono się z Mieszkańcami. O wspaniałą oprawę zadbał Zespół Pieśni i Tańca „Krajna” oraz nasze „Talarki” z Niemczyna. Po części oficjalnej można było spróbować regionalnych przysmaków przygotowanych przez Gospodynie reprezentujące poszczególne miejscowości z tereny Gminy Damasławek. Niewątpliwie pięknie przystrojone stoiska i przepyszne lokalne dania dodały wyjątkowego klimatu. O dobre nastroje uczestników zadbała Pani Joanna Bartel. Wspólne biesiadowanie zakończyło się zabawą taneczną i pokazem różnobarwnych efektów świetlnych.

Dziękujemy za wyjątkowe zaangażowanie Mieszkańców. Piękne wieńce dożynkowe, wiejskie dekoracje, różnorodne ozdoby z roślin, regionalne smakołyki, pomysłowe stoiska oraz integrujące się społeczeństwo. To wszystko sprawiło, że te dożynki na długo zapadną nam w pamięci.

I najważniejsze… dziękujemy Rolnikom, że dbają, aby nikomu nie zabrakło chleba!
___________________
fot. Łukasz Grochowski

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

R A D A     G M I N Y

D A M A S  Ł A W E K

informuje, że 16 września 2019 r. o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

SESJA  RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Turzy od osób fizycznych,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek w rejonie ul. Żnińskiej,
 • zmieniająca uchwałę nr XXVII/161/16 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 września 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Damasławek,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • wyboru ławnika na kadencję 2020 – 2023.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51

 • Nazwa biura         IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia      Silny deszcz z burzami
 • Obszar  województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność           od godz. 10:00 dnia 09.09.2019 do godz. 24:00 dnia 09.09.2019
 • Przebieg           Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu  umiarkowanym lub silnym. Przewidywana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm. W trakcie opadów deszczu  miejscami wystąpią burze
  z porywami wiatru do 70 km/h.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)      80%
 • Uwagi       Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB     Barbara Wrzesińska

Harmonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.

                         

                       Ilona Pater
……………………………………………….

         imię i nazwisko urzędnika wyb.

 

                       Damasławek
………………………………………………..

                              gmina

 

        Wykaz dyżurów w/s przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

Lp. Data Godzina
1. 12 września 2019 r. 8.00 – 15.30
2. 13 września 2019 r. 8.00 – 14.30

 

Wójt Gminy Damasławek informuje

 

Wójt Gminy Damasławek informuje,
że od 05.09.2019 r. rolnicy którzy złożyli wniosek
do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie w Damasławku

w sprawie oszacowanie strat w uprawach polowych spowodowanych suszą
mogą zgłaszać się do tut. Urzędu pok. nr 8  w celu  podpisania protokołów.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK
/-/ mgr Cyprian Wieczorek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na…

 

Uprzejmie informuję, że Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile, w dniu 10.09.2019 r., organizuje Mobilny Punkt Informacyjny w:

Urzędzie Gminy Damasławek w godz. 11:30-14:00.

 

Podczas dyżuru zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu:

– dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

– dofinansowania na wsparcie oświaty, kultury, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej oraz działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym termomodernizację i instalacje OZE,

– oraz informacje dotyczące oferty Sieci Punktów Informacyjnych.

 

Ponadto będzie można dowiedzieć się, jakie zasady i procedury obowiązują przy aplikowaniu o środki w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

 

Miejsce dyżuru:

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

w godzinach 11.30 – 14.00.

Terminy posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Damasławek w miesiącu wrzesień 2019 r.

 

 

Terminy posiedzeń komisji i sesji

Rady Gminy Damasławek

w miesiącu wrzesień 2019 r.

 

Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia (UG)

 10 września 2019 r. godz. 16:00

 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (UG)

 11 września 2019 r. godz. 16:00

 

 Sesja Rady Gminy Damasławek (GOK)

16 września 2019 r. godz. 16:00

 

 

Damasławek, 03.09.2019 r.

Sporz. M. S-M

Informacja o stypendiach

 

 

 I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Damasławku informuje, że w okresie od 2 września 2019 roku do dnia 16 września 2019 roku w biurze nr 12 można pobierać i składać wnioski na stypendium szkolne na rok nauki szkolnej 2019/2020

Druki wniosku i załączniki do pobrania na stronie BIP – Urząd Gminy – jak załatwić sprawę – referat finansowo-podatkowy – stypendia