Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzega przedsiębiorców przed wyłudzeniami.

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzega przedsiębiorców przed wyłudzeniami

 

W ostatnim okresie przedsiębiorcy dostają wezwania do zapłaty za rzekome nieprawidłowości w stosowaniu RODO. To próba oszustwa – ostrzega Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Scenariusz działania oszustów jest bardzo prosty. Zawiadamiają przedsiębiorcę o tym, że
w wyniku przeprowadzonych „czynności sprawdzających” wykryto u niego nieprawidłowości związane z wymienionymi w wezwaniu przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W związku z tym wzywają do zapłaty na podane konto w terminie 7 dni „opłaty fakultatywnej”. Straszą, że jej nieuiszczenie „grozi nałożeniem dodatkowej kary w wysokości
do 20 mln euro lub 4% wartości wolumenu światowego obrotu przedsiębiorstwa”

Przypominamy, że w Polsce jedyną instytucją uprawnioną do nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz nakładania administracyjnych kar finansowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Całość informacji dostępna jest na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/565

Informacja dot. kontynuowania dofinansowań utylizacji azbestu dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości położonych na terenie gminy.

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że w roku bieżącym kontynuowaliśmy dofinansowanie utylizacji azbestu dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości położonych na terenie gminy.

W tegorocznym budżecie na ww. cel wyasygnowano środki finansowe w wysokości 18 500,00 zł, z czego kwotę 6 600,00 zł gmina pozyskała od Powiatu Wągrowieckiego.

Z dofinansowania skorzystało 26 właścicieli nieruchomości. Ogółem w 2018 roku zutylizowano w gminie 57,995 Mg wyrobów zawierających azbest, które zdeponowano na składowisku odpadów niebezpiecznych w Małociechowie w woj. kujawsko-pomorskim.

 

Wójt Gminy Damasławek
Jacek Matysiak

 

Damasławek, dnia 15.11.2018 rok

Obchody 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego – Stępuchowo.

 

Stępuchowo też przygotowało się do obchodów 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z inicjatywy Radnej Małgorzaty Grajek mieszkańcy pod koniec września utworzyli wspólnie ” Żywą Flagę” ze 100-u biało-czerwonych balonów a następnie wypuścili je w górę. Przed 11 listopada 2018 Radna złożyła wiązankę kwiatów pod krzyżem. Sołtys Olena Waszkowiak wywiesiła flagi narodowe na budynku Świetlicy Wiejskiej i w centrum wsi (rondo).

 

 

Informacja dot. uzyskania dofinansowania na budowę drogi 212025P w Starężynie (tzw. obwodnica) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że Gmina Damasławek uzyskała dofinansowanie na budowę drogi 212025P w Starężynie (tzw. obwodnica) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wartość  zadania wynosi 940.020,12 zł a  kwota dofinansowania 471.010,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowany odcinek drogi o dł. 712 m i szerokości 5 m, chodnik o długości 114,80 prowadzący do przystanków autobusowych. Planowany termin realizacji zadania maj-wrzesień 2019 r.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

100 – lecie odzyskania Niepodległości.

 

W Gminie Damasławek 11 listopada 2018r świętowaliśmy 100 lecie odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu narodowego a następnie złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową przy Urzędzie Gminy w Damasławku. Kwiaty złożone zostały przez Wójta Gminy Damasławek , Radnych Gminy Damasławek, Starostę Wągrowieckiego, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, organizacji ,stowarzyszeń i partii politycznych oraz mieszkańców. Następnie uczestnicy przemaszerowali do kościoła parafialnego w Damasławku. Przemarsz prowadzony był przez Komendanta Gminnego OSP druha Macieja Przybylskiego. Wśród uczestników przemarszu wyróżniała się młodzież ze szkół w Damasławku i Niemczynie ubrana w historyczne stroje, a także młodzież niosąca biało – czerwoną flagę. Maszerujących poprzedzały bryczki konne.

W kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika ksiądz proboszcz Grzegorz Iwiński i ksiądz Krzysztof Januchowski odprawili Mszę Świętą w Intencji Ojczyzny .

O godzinie 12 w ramach ogólnopolskiej akcji odśpiewaliśmy hymn narodowy.

Kolejnym punktem uroczystości była inscenizacja historyczna „Procesja Niepodległości – Polska Miłością Wskrzeszona”. Program artystyczny przygotowany został przez nauczycieli i młodzież ze szkół w Damasławku i Niemczynie. Po zakończeniu programu artystycznego przemaszerowaliśmy pod GOK Damasławek gdzie symbolicznie odsłonięto mural poświęcony Powstańcom Wielkopolskim Ziemi Damasławskiej.

Dziękuję młodym artystom i ich opiekunom p.p. Marioli Łukomskiej, Annie Kasperkowiak, Żanecie Mosiek, Marzenie Huszcza, Magdalenie Maciuba, Orianie Politowskiej, Sławomirowi Buk, Agnieszce Grajek, Renacie Groszak, Magdalenie Kuberackiej oraz dyrektorom szkół za przygotowanie wspaniałego programu . Dziękuję wszystkim delegacjom i pocztom sztandarowym oraz strażakom i policjantom zapewniającym bezpieczeństwo. Dziękuję księdzu proboszczowi Grzegorzowi Iwińskiemu za odprawienie mszy i piękną homilię. Dziękuję księdzu dobrodziejowi Krzysztofowi Januchowskiemu za aktywne zaangażowanie się w przygotowanie uroczystości. Dziękuje pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury z panią dyrektorka Magdalena Zygmunt oraz pracownikom Urzędu Gminy. Dziękuję p. Stanisławowi Jóźwiakowskiemu za pomoc w uświetnieniu uroczystości.
Dziękuję radnym kadencji 2014 – 2018 za udział w uroczystościach oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć upamiętniających historyczne rocznice w tym ufundowanie tablicy na Urzędzie Gminy oraz stworzenie murala poświęconego Powstańcom Wielkopolskim związanym z Ziemią Damasławską.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Damasławek, którzy zechcieli wziąć udział w uroczystościach.
Pamiętając o bohaterskich mieszkańcach Gminy Damasławek 09.11.2018 zapaliliśmy białe i czerwone znicze przy poświęconych Im pomnikach i krzyżach.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

Foto (1)

 

Foto (1)

 

Rok 2018 – Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

 

Wójt Gminy Damasławek przypomina, iż uchwałą z dnia 12 października 2017 Sejm VIII kadencji zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego . Uchwałą z 7 grudnia 2017 Senat RP IX kadencji zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
W Damasławku na budynku Urzędu Gminy umieszczono tablicę upamiętniającą 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości oraz Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Dnia 11.11.2018r odsłonięto na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku mural poświęcony Powstańcom Wielkopolskim Ziemi Damasławskiej. Powstał z inicjatywy Urzędu Gminy Damasławek a sfinansowany został przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
Uchwałą Rady Gminy Damasławek nr XLVII/295/18 z dnia 26 czerwca 2018r nadano skwerowi przy ul. Żnińskiej nazwę „ Skwer Powstańców Wielkopolskich Ziemi Damasławskiej” . Propozycja nazwy zgłoszona została przez Towarzystwo Sympatyków Ziemi Damasławskiej. Propozycję poddano internetowemu głosowaniu.
Uroczyste nadanie skwerowi nazwy nastąpi w dniu wybuchu Powstania.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

 

Foto (1)

 

Wręczenie zaświadczeń o wyborze wójta oraz radnych Gminy Damasławek.

 

W dniu 6 listopada 2018 r. w sali Urzędu Gminy Damasławek Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Damasławku pani Elwira Kędziora – Łożyńska pogratulowała wyboru na wójta panu Cyprianowi Wieczorkowi oraz radnym kadencji 2018 – 2023 zdobycia mandatu w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.  Radni nowej kadencji i wójt elekt odebrali z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Damasławku zaświadczenia o wyborze.

Oto skład nowej Rady Gminy Damasławek kadencji 2018 – 2023:

 1. Buk Sławomir
 2. Grunwald Magdalena
 3. Kaczmarek Henryk
 4. Kalka Wioleta
 5. Kledzik Ilona
 6. Kostecki Piotr
 7. Mazurkiewicz Jan
 8. Mosiek Dominik
 9. Paleń Aurelia
 10. Pędziński Sławomir
 11. Rogalska Barbara
 12. Rozmarynowski Jacek
 13. Smalec Weronika
 14. Sproski Paweł
 15. Twarożek Żaneta

Najbliższa sesja nowej Rady Gminy Damasławek kadencji 2018 – 2023, podczas której radni i wójt elekt złożą ślubowanie odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz.16:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku, przy ul. Wspólnej 2.

 


Radni Gminy Damasławek – kadencja 2018-2023


 

Buk Sławomir Grunwald Magdalena Kaczmarek Henryk
Kalka Wioleta Kledzik Ilona Kostecki Piotr
Mazurkiewicz Jan Mosiek Dominik Paleń Aurelia
Pędziński Sławomir Rogalska Barbara Rozmarynowski Jacek
Smalec Weronika Sproski Paweł Twarożek Żaneta

Wójt Gminy Damasławek – kadencja 2018-2023


Wieczorek Cyprian 

Informacja – akcja „Niepodległa do Hymnu”.

 

Szanowni Państwo,

na stronie https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/?kind_event=anthem  można znaleźć mapę miejsc, w których 11 listopada br. o godz. 12.00 będzie śpiewany Hymn Polski w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”. Jest ich już prawie 400, a codziennie dochodzą kolejne. Wśród organizatorów tych wydarzeń dominują jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe instytucje kultury. W akcję zaangażowały się licznie także organizacje pozarządowe i parafie. Będziemy śpiewać od Bałtyku po szczyt Śnieżki. W metropoliach i małych gminach. Do akcji włączyła się także Polonia z obu Ameryk, Australii, Azji i Europy.

Nadal można też dołączyć do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”. Na Państwa zgłoszenia czekamy do piątku, 9 listopada br. do godz. 24.00.Do akcji można dołączyć wypełniając formularz na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-wydarzenie/ i wśród rodzajów wydarzeń wybierając akcję „Niepodległa do Hymnu”. 

 

PODZIĘKOWANIA dla członków Gminnej Komisji Wyborczej w Damasławku, obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.

 

PODZIĘKOWANIE

 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom Gminnej Komisji Wyborczej w Damasławku, obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowym komisjom wyborczym ds. ustalenia wyników głosowania za trud włożony w wykonanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018 r.
Dziękuję za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie wyborów.
Była to bardzo trudna, odpowiedzialna i wyczerpująca praca.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Jacek Matysiak

Ogłozenie – ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

 

OGŁOSZENIE

 

ĆWICZENIE RENEGADE – w dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadane mogą być sygnały alarmowe (syrena) oznaczające: ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty oraz odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.          

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK 

/-/ Jacek Matysiak