Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Przedszkole w Niemczynie – Wewnętrzny konkurs piosenki przedszkolnej i wycieczka do Kinder Parku – GALERIE ZDJĘĆ.

 

Wewnętrzny konkurs piosenki przedszkolnej.

 

Wycieczka do Kinder Parku.

 

Oferta pracy – ratownicy wodni.

 

                                               Damasławek, 17.04.2018 r.

Zkr.210.4.2018

 

OFERTA PRACY

 

Wójt Gminy Damasławek zatrudni w ramach umowy zlecenia na kąpielisku gminnym w Kozielsku nad Jeziorem Stępuchowskim w okresie od 18 czerwca 2018 r. do 3 września 2018 r., dwie osoby w charakterze ratownika wodnego śródlądowego.

Oferty kandydatów do pracy w charakterze ratowników powinny zawierać:

 1. curriculum vitae,
 2. dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku, (minimum stopień ratownika WOPR), aktualna legitymacja WOPR z opłaconą składką,
 3. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę w charakterze ratownika,
 4. zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Zakres czynności:

 1. obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń;
 2. udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 3. przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego;
 4. określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego;
 5. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację;
 6. wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych;
 7. sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy;
 8. reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
 9. wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych;
 10. niezwłoczne informowanie zarządzającego oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym;
 11. bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych;
 12. pomoc przy utrzymaniu kąpieliska oraz infrastruktury znajdującej się na jego terenie,
 13. inne obowiązki wynikające z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm.).

 

Warunki zatrudnienia:

 1. umowa zlecenia od 18 czerwca 2018 r. do 3 września 2018 r.,
 2. godziny pracy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12:00 do 20:00.

 

 

Oferty należy przesłać w terminie do 14 maja 2018 r. do godz. 16:30 na adres:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8,

62- 110 Damasławek

lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek pok. nr 2.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 – 26 – 13 – 627 w godz. od 8.30
do 16.30 w poniedziałki oraz od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku.

List dla Ziemi 2018 – VI edycja.

 

List dla Ziemi 2018 – VI edycja

 

9 kwietnia br. rozpoczęła się VI edycja ogólnopolskiej akcji pisania listów dla Ziemi, której organizatorem jest Fundacja Ekologiczna ARKA z Bielska – Białej.

95 uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej w Niemczynie rozpoczęło pisanie listów o tematyce ekologicznej, które skierowane są dla dorosłych w celu ograniczenia niskiej emisji.

Pisanie listów, na papierze z makulatury, poprzedzone jest lekcjami tematycznymi na godzinie wychowawczej, przyrodzie i geografii według scenariuszy Fundacji  Ekologicznej ARKA. Po raz pierwszy w tym roku uczniowie klasy VII napiszą list w wersji online na zajęciach komputerowych.

Akcji towarzyszą corocznie podejmowane  dodatkowe działania przygotowujące dzieci do pisania listów :

 1. Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata”;
 2. Zbiórka baterii, puszek, makulatury, nakrętek plastikowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 3. Wycieczka do MSOK w Kopaszynie;
 4. Przemarsz z transparentami zachęcającymi do ekologicznego stylu życia;
 5. Uroczyste obchody Dnia Ziemi – konkursy, quizy, gry i zabawy;
 6. Sadzenie drzewek przekazanych przez Nadleśnictwo Durowo;
 7. Konkursy ekologiczne i plastyczne;
 8. Konkurs pod hasłem „Kosmos” – wykorzystanie surowców wtórnych.
 9. Pogadanka z pszczelarzem;
 10. „Siejemy słońce” – wysiew słoneczników dla pszczół.
 11. Wybór i nagrodzenie najpiękniejszych listów.

 

Honorowym ambasadorem akcji „Listy dla Ziemi”  w naszej gminie jest Wójt Gminy Damasławek  Jacek Matysiak,  który przyłączył się do podjętych przez nas działań proekologicznych.

 

Koordynator szkolnej akcji „Listy dla Ziemi”

Mariola Łukomska

 


KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ


KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Jubileusz 90 rocznicy urodzin.

 

Pani Janina Kwiatkowska zamieszkała w Międzylesiu (gmina Damasławek) 5 kwietnia 2018 roku obchodziła Jubileusz 90 rocznicy urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Damasławek złożył Szanownej Jubilatce życzenia oraz wręczył bukiet kwiatów.

 

Informacja i zdjęcie: Leokadia Kosmowska

 

Akcja edukacji ekologicznej LISTY DLA ZIEMI.

 

Bielsko Biała, 08.04.2018

 

11 kwietnia startuje największa akcja edukacji ekologicznej LISTY DLA ZIEMI, w której uczestniczy ponad 150 tysięcy osób

 

Listy dla Ziemi – apel najmłodszych o bycie po stronie natury

 

 

 

 

 

W kwietniu rozpocznie się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi, podczas której dzieci i młodzież, w formie listów, zachęcają dorosłych do proekologicznych zachowań i działań na rzecz natury. Autorem i organizatorem akcji jest Fundacja ekologiczna ARKA. Listy dla Ziemi są elementem programu „Po Stronie Natury”, w ramach którego już od 10 lat Żywiec Zdrój wraz z partnerami angażuje Polaków, by dbali o środowisko – dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

 

Słowa najmłodszych impulsem do działania

Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. Dotychczas w akcji wzięło udział ponad 1000 gmin, ponad 10 tys. gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ponad milion uczestników. Założeniem akcji jest pisanie przez młodych ludzi listów do dorosłych, które mają zwrócić uwagę na problem związany ze środowiskiem, jednocześnie będąc prośbą o troskę o nie. Listy są pisane na specjalnym papierze wykonanym z makulatury, który – wraz
z materiałami edukacyjnymi – jest przekazywany do zgłaszających się gmin. Pisanie listów jest poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach. Następnie, dzieci przekazują listy dorosłym (rodzicom, dziadkom) i razem z nimi podejmują proste działania proekologiczne, których opisy przesyłają do fundacji.

My, dorośli, często jesteśmy leniwi i sceptyczni – w naszym mniemaniu są ważniejsze sprawy niż troska o środowisko. Dzieci na to lenistwo nam nie pozwalają – przychodzą, pytają i oczekują reakcji. Często ta postawa młodych ludzi jest impulsem, który sprawia, że zaczynamy zmieniać nasze nawyki – tłumaczy Wojciech Owczarz, prezes Fundacji ekologicznej ARKA, pomysłodawca akcji Listy dla Ziemi. Myślę, że to byłoby czymś niesamowitym, gdyby setki tysięcy osób zmobilizowało się i postanowiło wprowadzić choć drobną zmianę w swoim życiu np. zacząć segregować śmieci, zamienić jednorazówkę na torbę eko, posprzątać – chociażby trawnik niedaleko domu. To byłby doskonały pierwszy krok! Niech dziecięca wiara w to, że możemy wpłynąć na rzeczywistość, będzie dla nas motywacją – przekonuje Owczarz.

Jestem po stronie natury – segreguję!

W tym roku akcja już po raz drugi jest częścią programu „Po Stronie Natury”, organizowanego od 10 lat przez firmę Żywiec Zdrój. Jego celem jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej Polaków, a także zachęcanie ich do działania na rzecz przyrody. Do tej pory w ramach programu Żywiec Zdrój S.A. i partnerzy akcji posadzili ponad 6 milionów drzew, odnowili ponad 1000 km szlaków górskich oraz wsparli realizację ponad 100 lokalnych inicjatyw ekologicznych. Jubileuszowa odsłona programu „Po stronie natury” jest skupiona na edukacji o recyklingu oraz na uświadomieniu, że plastik jest cennym surowcem, który nadaje się do wielokrotnego wykorzystania, a rola każdego z nas jest w tym procesie nieoceniona – bez codziennej segregacji odpadów nie ma możliwości ich dalszego przetwarzania. Tegorocznymi partnerami programu są Lasy Państwowe, PTTK, Fundacją Ekologiczną „Arka” oraz Outriders.

Co, gdzie, kiedy

Listy dla Ziemi to największa akcja edukacji ekologicznej w Polsce. W każdej edycji bierze udział blisko 200 tys. osób. W tym roku, analogicznie do motywu przewodniego programu „Po Stronie Natury”, tematyka dotyczy niskiej emisji oraz gospodarki odpadami. Akcji towarzyszą m.in. konkursy, wystawy najciekawszych listów, a także działania zewnętrzne tj. pisanie listów w przestrzeni publicznej, organizowane w wybranych lokalizacjach w Polsce. Organizatorzy namawiają też do pisania listów w nietypowych miejscach: w parkach, nad rzekami, jeziorami, w górach i nad morzem. Jednocześnie zapraszają do odwiedzenia miejsc, w których odbędzie się wspólne pisanie listów.

 

Inauguracja tegorocznej akcji odbędzie się w Katowicach, 11 kwietnia godz. 11.00 na Rynku. W programie happening, warsztaty przestrzenne, konkursy oraz pisanie Wielkiego LISTU DLA ZIEMI.

 

Więcej informacji na: www.listydlaziemi.pl oraz www.postronienatury.pl

 


Kontakt:


Fundacja Ekologiczna ARKA

Wojciech Owczarz

Tel. +48 609 267 020

e-mail: w.owczarz@fundacjaarka.pl

 

Biuro Prasowe programu Po Stronie Natury

Urszula Żukowska

Tel: +48 881 771 144

e-mail: urszula.zukowska@mslgroup.com

 

 

O programie Po stronie Natury:

Po Stronie Natury to ogólnopolski program, którego celem jest działanie na rzecz ochrony zasobów naturalnych oraz kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej Polaków. Od 10 lat są konsekwentnie prowadzone działania na rzecz natury. Dotychczas posadziliśmy ponad 6 milionów drzew, odnowiliśmy ponad 1000 km szlaków turystycznych, a także dofinansowaliśmy ponad 100 inicjatyw ekologicznych. Organizatorem programu jest firma Żywiec Zdrój S.A. a jego partnerami w tegorocznej edycji: Lasy Państwowe, PTTK, Fundacja Arka oraz organizacja Outriders. Działania wspiera ambasadorka akcji – Martyna Wojciechowska.

Fundacja ekologiczna ARKA:

Fundacja Ekologiczna ARKA łączy ekologię z działaniami społecznymi. Naszą pasją jest edukacja ekologiczna. Prowadzimy ogólnopolskie, innowacyjne akcje i kampanie. Angażujemy w działania ekologiczne miliony Polaków. ARKA została założona 2005 roku przez Wojciecha Owczarza. Współpracujemy z samorządem lokalnym, biznesem, organizacjami pozarządowymi, szkołami i przedszkolami. Uczymy poprzez zabawy, gry, instalacje przestrzenne, nowoczesne technologie. Najważniejsze programy ARKI: „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, „Rower Pomaga”, „Listy dla Ziemi”, „Kup Deskę”, „Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej”, „Dzień dobrych uczynków”, „Choinki Nadziei”, „Dzień Czystego Powietrza”.

Przedsięwzięcia związane z obchodami rocznicy stulecia odzyskania niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OBCHODAMI ROCZNICY STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ POWSZECHNYCH IM. PIERWSZYCH PIASTÓW W DAMASŁAWKU

 

W miesiącu październiku 2017 r. zorganizowano:
1) Konkursy na zakładkę do książki i na kartkę pocztową (związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919).

W tym miesiącu uczniowie klas IV brali udział w poszukiwaniu i porządkowaniu mogił oraz grobów powstańców wielkopolskich i osób zasłużonych na cmentarzach znajdujących się
na terenie gminy Damasławek. Uczniowie zapalili symboliczne znicze.

W miesiącu grudniu 2017 r. zorganizowano:
1) X Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim – „Tobie Polsko
ta kropla krwi wrzącej” – etap szkolny,
2) XXII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce- etap szkolny.
Uczniowie brali udział w okolicznościowym raucie zorganizowanym przez Towarzystwo Sympatyków Ziemi Damasławskiej.
Od stycznia 2018 r. w szkole trwają lekcje wychowawcze pod tytułem „Powstanie Wielkopolskie w 10 minut”.

W miesiącu marcu 2018 r. zorganizowano:
1) XXII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – etap powiatowy,
2) Konkurs historyczny „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 (organizowany przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny”) – etap szkolny,
3) X Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim – „Tobie Polsko
ta kropla krwi wrzącej”- etap wojewódzki.

Informacja – XLV Sesja Rady Gminy Damasławek.

 

Przed XLV Sesją Rady Gminy Damasławek w dniu 28 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku z Sołtysami naszej gminy spotkał się senator RP Mieczysław Augustyn, który z okazji obchodzonego w miesiącu marcu Dnia Sołtysa podziękował sołtysom za ich pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.
Podczas sesji Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli na ręce Prezesa Towarzystwa Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą Pana Leszka Górskiego podziękowania dla członków Towarzystwa za zorganizowanie tablic interaktywnych dla szkół z terenu Gminy Damasławek. Nasze szkoły otrzymały ww. tablice dzięki współpracy Towarzystwa z Komitetem Oost-, West – i Middelbeers z Holandii.

 

Sporządziła – Marta Sońta-Mirecka.