Archiwa kategorii: Aktualności

Zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.

 

Akademia Menadżera Innowacji  (AMI) to autorski program doradczo-szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności Państwa firmy. Oferujemy pakiet ukierunkowanych działań, których efektem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Oferta AMI, którą Państwu prezentujemy składać się będzie z panelu szkoleniowego oraz panelu doradczego. Etap szkoleniowy realizowany będzie w formule cyklicznych zjazdów, w ramach których zostaną przeprowadzone wykłady i blok uzupełniających je warsztatów tematycznych. Etap doradztwa w wymiarze 170 godzin będzie wdrażany bezpośrednio w firmie podczas całego programu AMI. Rezultatem udziału w AMI w odniesieniu do pracowników będzie wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian prowadzącym do wdrażania innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym, a także generowanie innowacji przez pracowników przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo otrzyma Plan Wdrożenia Zmiany, stworzony przez pracowników uczestniczących w AMI i opracowany we współpracy z dedykowanym doradcą.

 

Zakres etapu szkoleniowego będzie obejmować sześć obszarów tematycznych opartych na narzędziu diagnostycznym Innovation Health Check służącym do badania poziomu innowacyjności firmy:

 

 • Kultura innowacyjności
 • Zrozumienie biznesu
 • Strategia
 • Struktura organizacyjna
 • Potencjał i zasoby
 • Procesy

 

Edycja pilotażowa AMI w części szkoleniowej to łącznie dziewięć 2-dniowych zjazdów (w piątek i sobotę) realizowanych od marca 2019 r. do października 2019 r., w części doradczej praca w firmie z udziałem doradcy pomiędzy poszczególnymi zjazdami.

 

Prowadzącymi zajęcia oraz warsztaty będą wybitni praktycy – eksperci, reprezentujący najwyższy poziom dydaktyczny w każdym z wymienionych obszarów tematycznych. Wykład otwarcia oraz zamknięcie programu poprowadzi uznany międzynarodowy autorytet w dziedzinie innowacji.

 

AMI to szansa na zaplanowanie rozwoju firmy w celu powiększania zysków. To pierwszy autorski program doradczo-szkoleniowy w Polsce, współfinansowany ze środków unijnych w wysokości 80% dla małych i średnich przedsiębiorstw, i 50 % w przypadku przedsiębiorstw dużych.

 

Każda z uczestniczących w programie firm deleguje do procesu doradczo-szkoleniowego trzech pracowników, którzy mają realny wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie. Wysokość wkładu własnego z tytułu udziału trzech osób delegowanych z firmy wynosi ok. 19 200 zł netto dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ok. 48 000 zł netto w przypadku dużych. 

 

Mamy nadzieję, że program AMI jest odpowiedzią na Państwa potrzeby.

W przypadku zainteresowania udziałem w Akademii Menadżera Innowacji, prosimy o kontakt mailowy: aminnowacji@parp.gov.pl lub telefoniczny 22 432 85 63.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej AMI pod adresem https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

Liczba miejsc w I edycji pilotażowej jest ograniczona!

 

 

Zapraszamy!

 

Łączymy wyrazy szacunku

Zespół Akademii Menadżera Innowacji

 

ZAŁĄCZNIK:


Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6

 

 • Nazwa biura IMGW-PIB – Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Oblodzenie/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 08:30 dnia 18.01.2019 do godz. 12:00 dnia 18.01.2019
 • Przebieg – Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura od -1°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu około -1°C.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 80%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Piotr Szewczak
 • Godzina i data wydania – godz. 08:19 dnia 18.01.2019

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 08:30/18.01 do
12:00/18.01.2019 temp. od -1 st. do 0 st., przy gruncie ok. -1 st., ślisko.

 

Źródło informacji – Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

WOLONTARIUSZ ROKU A.D.2018.

 

Już po raz dziewiąty Głos Wągrowiecki i Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zorganizowały konkurs im. Pauliny Pawlak pn. „Wolontariusz Roku 2018”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 14 stycznia br. w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu. Wśród wyróżnionych nie zabrakło Mieszkańców Gminy Damasławek. W kategorii „grupa” nominację otrzymały:
– Grupa „Serduszka” działające przy Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku,
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Nadziei” z Damasławka. 
Ponadto Kapituła doceniła wieloletnią działalność charytatywną wolontariuszki z naszej gminy. Laureatem tegorocznej nagrody honorowej została Pani Anna Barczykowska ze Starężynka! 
W wydarzeniu uczestniczył również Wójt Gminy Damasławek, który w imieniu lokalnego samorządu wręczył pamiątkowy grawerton, okolicznościowe adresy oraz podziękował za dotychczasową działalność.

 

Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych! 
Życzymy wytrwałości oraz dalszych sukcesów!

 

fot. Konrad Szadkowski

Dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smuszewo”.

 

15 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Pan Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek podpisali umowę na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania „Rozbudowa oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smuszewo”.
Operacja jest realizowana w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’ w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W ramach umowy Gmina Damasławek otrzyma środki finansowe w wysokości 77 653,00 zł. Wsparcie jest możliwe dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. 
Ponadto informujemy, że Rady Gminy Damasławek kadencji 2018-2023 wprowadziła niniejsze zadanie do budżetu Gminy Damasławek na 2019 rok i zabezpieczyła środki finansowe niezbędne do realizacji inwestycji.

 

 

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych w Urzędzie Gminy Damasławek.

 

Zkr.2110.3.2019

 

Ogłoszenie

 

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych w Urzędzie Gminy Damasławek. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr SG.0050.23.2019 Wójta Gminy Damasławek z dnia 15 stycznia 2019 r. umieszczonym na:

Dokumenty można składać do 4 lutego 2019 r. do godz. 14:30.

Początek kampanii sprawozdawczej w Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu Gminy Damasławek.

 

Początek kampanii sprawozdawczej

w Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu Gminy Damasławek

 

Początek roku to okres kampanii sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych za ubiegły rok. Jednostką, która rozpoczęła 12 stycznia br. cykl zebrań była Ochotnicza Straż Pożarna w Niemczynie. Spotkanie w świetlicy wiejskiej w Niemczynie otworzył druh Tadeusz Janas Prezes OSP w Niemczynie. Druhowie podsumowali zeszłoroczne osiągnięć i zakupy sprzętu, a także przedstawili plany na bieżący rok. Zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć druha Andrzeja Kuraszkiewicza – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wągrowcu, który pod koniec zeszłego roku odszedł na „wieczną wartę”. Na zebraniu był obecny druh Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Damasławku. Wójt podziękował strażakom za ich zaangażowanie i złożył życzenia noworoczne.
Po części oficjalnej druh Tadeusz Janas zaprosił na poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Niemczynie.

 

Opracował – Bolesław Szmania

 

Konkurs ekologiczny pod patronatem honorowym Marszałka Województwa.

 

Recykling jest niezbędny!

 

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!

Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i dziesięć zamkniętych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Konkurs odbędzie się w terminie od 15-go stycznia do 30-tego marca 2019. Jak co roku mamy dla uczestników ciekawe gry edukacyjne. Odbędzie się wirtualna rozgrywka w recyklingu elektroodpadów – Liga Elektrorecyklingu.  Ekozespoły będą także wspólnie konstruować roboty z nowoczesnych materiałów o kosmicznych właściwościach!  Wezmą udział w kampanii „STOP jednorazowemu plastikowi”.

W kwietniu br. jury oceni nadesłane prace konkursowe i przyzna nagrody – przyrodnicze i techniczne wyjazdy studialne. Konkurs jest bezpłatny, wystarczy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie WWW.chlorofil.com.pl

Przystępując do konkursu dowiesz się, dlaczego tak ważna jest selektywna zbiórka odpadów. Dlaczego współczesny świat wciąż szuka nowych rozwiązań dla recyklingu i dlaczego coraz więcej przedmiotów projektuje się w  tzw. cyklu zamkniętym.

Konsumpcja; w tym produkcja, transport i dystrybucja dóbr, a więc produktów codziennego użytku: ubrań, żywności, urządzeń gospodarstwa domowego odpowiada za 50% emisji CO2. Umiejętne postępowanie z odpadami  dóbr konsumpcyjnych to bardzo ważne wyzwanie współczesnego świata. Już dzisiaj każdy Europejczyk wytwarza dziennie 1,3 kg odpadów dziennie, co stanowi 500 kg odpadów rocznie ( objętość worka typu big-bag o wymiarach 90 x 90 x90 cm).

Spróbujmy wyobrazić sobie małe fikcyjne miasteczko, w którym mieszka 10 tysięcy mieszkańców i nie ma odbioru śmieci. Gdyby każdy mieszkaniec ustawił swój roczny zbiór nieodebranych odpadów w jednym i tym samym miejscu, to po roku zbierania, mielibyśmy wysypisko śmieci o powierzchni prawie 1ha. Oczywiście nikt nie dopuści do tak absurdalnej sytuacji i w rzeczywistości odpady są nie tylko odbierane, ale dalej przetwarzane i poddawane recyklingowi.

Często potrzebna jest specjalistyczna wiedza jak je posegregować w bezpieczny sposób. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z jednej strony zawierają metale nieszlachetne takie jak stal czy aluminium lub miedź i metale cenne jak złoto, srebro, pallad, z drugiej zaś toksyczne składniki takie jak ołów, rtęć, kadm.  Zużyte urządzenia muszą być posortowane według kategorii i

 

skierowane do określonych centrów przetwarzania. W zależności od ich charakteru, zostaną one zdemontowane ręcznie w celu oczyszczenia, po czym wysłane do odpowiednich zakładów przetwórczych. Metale żelazne można ponownie wykorzystać w hutnictwie żelaza i stali, a metale nieżelazne: miedź, cynk, aluminium do wytwarzania elementów elektronicznych lub kabli. Niektóre tworzywa sztuczne trafią do zakładów, gdzie będą ponownie formowane lub wytłaczane w nowe formy użytkowe, niestety nie wszystkie tworzywa do tego się nadają. Bardzo groźne są polibromowane difenyloetery (PBDE). Te substancje zawarte są w tych samych elementach elektronicznych, w których znajdują się cenne metale takie jak złoto, srebro czy platyna. To grupa 209 różnych bromowanych chemikaliów używanych m. in. do opóźniania zapłonu tworzyw sztucznych. Uwolnione podczas nielegalnego demontażu odpadów elektroodpadów, mogą powodować nowotwory, uszkodzenia wątroby czy bezpłodność. Są bardzo groźne nie tylko dla osób, które nielegalnie demontują zużyty sprzęt – co jest karane prawem – ale dla całej społeczności ludzi mieszkających w pobliżu.

Pod koniec okresu użytkowania pomyśl o recyklingu zestarzałego przedmiotu i jego opakowania. To bardzo ważny moment w cyklu obiegu zamkniętego. Możesz skorzystać z kilku możliwości selektywnej zbiórki.

Dla ciebie, jako użytkownika najważniejszy jest czas kiedy korzystasz z urządzenia. Jak myślisz, który etap jest najważniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego?

Odpowiedź: Oczywiście ten etap najbardziej „ciąży” na środowisku naturalnym, w którym wydobywamy surowce, przetwarzamy je produkując przy tym odpady i zużywając ogromne ilości energii elektrycznej. Wpływ na środowisko naturalne można zmniejszyć poprzez umiejętne zaprojektowanie urządzeń w taki sposób, aby mogły służyć jak najdłużej, a ich poszczególne moduły nadawały się do recyklingu.

Warszawa, dn. 10.01.2018

 

Kontakt do koordynatora konkursu:

Agnieszka Oleszkiewicz

Fundacja Chlorofil, chlorofil@chlorofil.com.pl,  Tel.kom 608 633 593, WWW.chlorofil.com.pl

 

Harmonogram zebrań wiejskich – 2019 rok.

 

HARMONOGRAM  ZEBRAŃ  WIEJSKICH

NA  2019 ROK

 

LP. SOŁECTWO TERMIN ZEBRANIA GODZINA UCZESTNICZYĆ BĘDĄ
1. Stępuchowo 28.01.2019 r. 19:00 Wójt

p. L. Paszek (prac. UG)

2. Rakowo 29.01.2019 r. 19:00 Wójt

p. M. Chojnacka (prac. UG)

3. Damasławek 30.01.2019 r. 19:30 Wójt

p. B. Szmania (prac. UG)

4. Mokronosy 31.01.2019 r. 18:00 Wójt

p. Ł. Jedliński (prac. UG)

5. Kopanina 01.02.2019 r. 18:00 Wójt

p. J. Śliwińska (prac. UG)

6. Turza 06.02.2019 r. 18:00 Wójt

M. Sońta-Mirecka (prac. UG)

7. Międzylesie 07.02.2019 r. 18:00 Wójt

p. A. Furmaniak (prac. UG)

8. Kołybki 08.02.2019 r. 18:00 Wójt

p. U. Jarzyńska (prac. UG)

 1. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Damasławek z dnia 11 stycznia 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej sołectwa Stępuchowo
 2. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Damasławek z dnia 11 stycznia 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej sołectwa Mokronosy
 3. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Damasławek z dnia 11 stycznia 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej sołectwa Kopanina
 4. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Damasławek z dnia 11 stycznia 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej sołectwa Turza
 5. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Damasławek z dnia 11 stycznia 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej sołectwa Międzylesie
 6. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Damasławek z dnia 11 stycznia 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej sołectwa Kołybki
 7. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Damasławek z dnia 14 stycznia 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej sołectwa Rakowo
 8. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Damasławek z dnia 14 stycznia 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej sołectwa Damasławek

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5

 

 • Nazwa biura IMGW-PIB – Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Silny wiatr/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 22:00 dnia 13.01.2019 do godz. 18:00 dnia 14.01.2019
 • Przebieg – Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 90 km/h z zachodu i północnego-zachodu.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 85%
 • Uwagi Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Lech Buchert
 • Godzina i data wydania – godz. 12:54 dnia 13.01.2019
  SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 22:00/13.01 do 18:00/14.01.2019 prędkość wiatru do 50 km/h, porywy do 90 km/h, W-NW.

 

Źródło informacji – IMGW-PIB – Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu