Archiwum kategorii: Aktualności

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

 

Złote Gody Małżeńskie to jubileusz niezwykły, to okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. 5 listopada 2019 roku Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w naszej gminie świętowały 3 pary małżeńskie:

1. Państwo Aleksandra i Michał Hieronim Mazurek zamieszkali w Damasławku,

2. Państwo Gabriela i Mieczysław Przybylscy zamieszkali w Dąbrowie,

3. Państwo Anna Zefiryna i Franciszek Ziętek zamieszkali w Damasławku.

Wyrazem uznania wielkiej wartości jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek, przekazując Dostojnym Jubilatom wyrazy szacunku i podziękowania za godne, długie pożycie małżeńskie, będące pięknym przykładem dla młodych ludzi. Pani Gabriela Przybylska z uwagi na stan zdrowia męża odebrała z rąk Wójta medal oraz życzenia także w imieniu męża. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego tortu, nie zabrakło też lampki szampana i gromkiego STO LAT. Miłym akcentem był występ zespołu „TALARKI”, uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Niemczynie, przygotowanych przez Panią Żanetę Buk.

 

Droga w Kopaninie oddana do użytku

 

Zadanie obejmowało budowę drogi dojazdowej o długości 366,51 m. W stosunku do istniejącego przebiegu dokonano znacznej korekty tak, aby wpasować się w pas drogowy. Szerokość jezdni 4,00 – 6,0 m (na łukach) plus obustronne pobocze umocnione kruszywem łamanym.

Konstrukcja jezdni:
– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 3 cm,
– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 3 cm,
– podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm,
– warstwa odsączająca z piasku 10 cm.

Inwestycję zrealizowano przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wartość zadania 292.814,83 zł brutto.

Informacja

 

W dniu 6.11.2019 roku w godz. od 7.00 do 16.00
w obrębie parkingu na ul. Rynek  prowadzona będzie wycinka drzew
wobec czego część miejsc postojowych będzie w tym czasie wyłączona z użytkowania. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Droga w Mokronosach gotowa

 

Zadanie obejmowało budowę drogę dojazdowej o długości 648,00 m. Szerokość jezdni 4,00 Konstrukcja jezdni:
– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,
– podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
– warstwa stabilizująca z cementu.
Inwestycję zrealizowano przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wartość zadania 375.291,42 zł brutto.

Terminy posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Damasławek w miesiącu listopad – grudzień 2019 r.

 

TERMINY  KOMISJI I SESJI

RADY GMINY DAMASŁAWEK

NA MIESIĄC LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2019 ROKU

 

 

Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia

(tematyka z planu pracy – UG)

13 listopada 2019 r. godz. 15:30

 

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
(nad projektem budżetu gminy na rok 2020 – GOK)

 20 listopada 2019 r. godz. 15:30

 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa UG)

 21 listopada 2019 r. godz. 15:30

 

Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia (UG)

 27 listopada 2019 r. godz. 15:30

 

Sesja (GOK)

28 listopada 2019 r. godz. 16:00

 

Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia (UG)

18 grudnia 2019 r. godz. 15:30

 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (UG)

 19 grudnia 2019 r. godz. 15:30

 

Sesja (GOK)

27 grudnia 2019 r. godz. 13:00

 

 

Damasławek, 5.11.2019 r.

Sporz. M. S-M

UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW!

 

W związku z pogryzieniem dziecka przez psa w miejscowości Międzylesie prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Damasławek o pilnowanie swoich czworonogów.

Psy biegające poza posesją stanowią zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i dla pojazdów mechanicznych. Jednocześnie informujemy, że właściciel psa za niedopilnowanie czworonoga może zostać ukarany mandatem karnym. Informacja o błąkających się psach jest przekazywana do schroniska, co skutkuje interwencją i potraktowanie zwierzęcia jako bezpańskiego.

Dbajmy o nasze bezpieczeństwo. Uważajmy na swoich pupili.

Zakończenie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY DAMASŁAWEK

z dnia 28 października 2019 r.

 

                Informuję, że w dniach od 10 października 2019 r. do 25 października 2019 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Konsultacje ww. projektu uchwały zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr XXXIX/242/10 Rady Gminy Damasławek z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii zainteresowanych podmiotów do ww. projektu uchwały.

             Projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” wraz z obwieszczeniem o konsultacjach został wywieszony w okresie konsultacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damasławek, zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz na stronie internetowej www.gminadamaslawek.pl .

            W wyznaczonym terminie konsultacji żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła uwag i opinii do projektu uchwały.

            Biorąc powyższe pod uwagę konsultacje uważa się za przeprowadzone.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

mgr Cyprian Wieczorek

                                                                                             

 

Damasławek, 28 października 2019 r.