Archiwa kategorii: Aktualności

IKONA4

Informacja dot. odbioru prac remontowych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku”.

 

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że w dniu 21.09.2017 r. dokonano odbioru  prac remontowych związanych  z zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku”. Wykonawcą zadania była firma USŁUGOWY ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH C. O. i Gaz Przemysław Wojciechowski Rąbczyn 107,  62 – 106 Rąbczyn, koszt zadania  wyniósł 82.410,00 zł brutto.  Zadanie inwestycyjne  współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota dofinansowania dla zadania 40.000,00 zł.

 

Sporządziła – Angelika Jerzakowska

 

IKONA3

Uroczystość przekazania sztandaru damasławskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych pod opiekę Szkoły.

 

W poniedziałek 18 września 2017 r. o godzinie 13.30 w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów odbyła się uroczystość przekazania sztandaru damasławskiego Koła Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych pod opiekę  Szkoły.Wydarzenie rozpoczęło się od występu artystycznego uczniów ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławka. Następnie Seniorzy dokonali symbolicznego przekazania sztandaru młodemu pokoleniu. Nie zabrakło licznych podziękowań i wyróżnieńdla wszystkich członków Koła. Życzenia złożyli m. in. Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, Wójt Gminy Damasławek Pan Jacek Matysiak, Przewodniczący Rady Pan Wojciech Ollek oraz Dyrekcja ZSP w Damasławku. Całą procedurę nadzorowali obserwatorzy -przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddziału Okręgowego w Pile, którzy również wręczyli podziękowania i życzenia.Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości mieli okazję porozmawiać przy wspólnej kawie ipowspominać lata aktywności.

Koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację  „Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej” w Damasławku powstało 1 września 1974 roku. Prezesem Koła był Pan Stefan Siwak. Koło posiadało swój Sztandar nadany 1 września 1974 roku.

Na początku lat 90- tych Związek Bojowników został przekształconyw Związek Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Damasławku. Dnia 11 listopada 1991 roku nadano nowy Sztandar Związkowi.

Do 1997 r. p. Zygfryd Szafiński pełnił funkcję Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Damasławku, następnie od października 1997 r. do 18.09.2017 r. funkcję Prezesa pełni p. Lubomira Sass.

 

Sporządził – Cyprian Wieczorek

 

GALERIA

Foto (1)

Foto. Sz.Ziętek

IKONA

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

 

 

JUBILEUSZ

50-lecia Pożycia Małżeńskiego

 

Poważna, a zarazem uroczysta to chwila, która pozwala obchodzić Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. 50-lecie Pożycia Małżeńskiego, to Jubileusz jakim może pochwalić się niewiele par małżeńskich – to święto miłości, zaufania, wyrozumiałości i wzajemnego oddania. 

Złote Gody  Małżeńskie obchodzi się po 50 latach wspólnego Pożycia Małżeńskiego.  15 września 2017 roku Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w naszej  gminie świętowało 11 par małżeńskich:

 1. Stanisława i Henryk Jan Ćwik z Dąbrowy,  
 2. Krystyna Aleksandra i Wojciech Waśniewscy z Damasławka
 3. Bożena i Franciszek Korbal ze Starężynka,
 4. Marianna i Henryk Aleksander Mamczasz z Mokronos,
 5. Anna i Bogdan Kazimierz Cieślińscy z Mokronos,
 6. Barbara Maria i Henryk Antoni Kobierscy ze Starężyna,
 7. Maria Henryka i Marian Stanisław Jaśkowscy z Kołybek,
 8. Anna i Henryk Cichosz z Kołybek,
 9. Barbara Maria i Stanisław Kazimierz Janiccy z Damasławka,
 10. Stefania Apolonia i Henryk Ryszard Bulscy z Kołybek,
 11. Maria Wanda i Zenon Kazimierz Sobczak z Kozielska.

 

Jako wyraz uznania za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra  założonej przed pół wiekiem rodziny Jubilaci zostali odznaczeni medalami ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE  przyznawanymi przez Prezydenta RP.  Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Damasławek Pan Jacek Matysiak, który wręczył również wszystkim Jubilatom pamiątkowe statuetki, kwiaty oraz okolicznościowe dyplomy.

Wójt Gminy Damasławek Pan Jacek Matysiak wyraził swój podziw i uznanie dla Jubilatów oraz życzył wszystkim Szanownym Jubilatom wszelkiej pomyślności, długich i pogodnych lat w zdrowiu oraz pogratulował tak długiego stażu małżeńskiego.

Życzenia Jubilatom złożyli również Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, Przewodniczący Rady Gminy Damasławek Pan Wojciech Ollek oraz Proboszcz Parafii Kozielska i Niemczyna Ks. Bogdan Łybek. Spotkanie zorganizowano w miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni  do wspólnego tortu, oczywiście nie zabrakło też lampki szampana i gromkiego STO LAT.

Uroczystość uświetnił występ uczniów klas III b i II a  Szkoły Podstawowej  Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, przygotowanych przez Panią Natalię Chołody i Panią  Renatę Tończyk.

 

Sporządziła Leokadia Kosmowska Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Damasławku

 

GALERIA

Foto (1)

Foto. Łukasz Jedliński

IKONA4

Jubileusz 103 rocznicy urodzin.

 

 

 

Pani Helena Wiśniewska zamieszkała w Damasławku 12 września 2017 roku obchodziła Jubileusz 103 rocznicy urodzin. Wójt Gminy Damasławek Pan Jacek Matysiak z tej okazji złożył Szanownej Jubilatce życzenia, wręczył bukiet kwiatów oraz upominek.

 

Informacja oraz foto. : Leokadia Kosmowska

 

IMG_1553

IKONA

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

 

 

 

Dnia 4 września br. w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damsławku i Szkole Podstawowej w Niemczynie odbyło się oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego w imieniu władz samorządowych Gminy Damasławek składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości.

Wszystkim naszym Uczniom, a szczególnie tym, którzy dzisiaj rozpoczynają przygodę z nauką, życzę aby spełniły się Wasze marzenia o szkole, żeby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla Was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić i mieć poczucie bezpieczeństwa. Wszystkim Rodzicom i Opiekunom naszych uczniów, życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz spokojnego roku szkolnego uwieńczonego sukcesami dzieci.

 

Sporządziła – Agnieszka Furmaniak

 

GALERIE

Foto (1)

 

Foto (1)

 

 

IKONA

1 września 2017 r. – 78. rocznica wybuchu II wojny światowej.

 

 

Dnia 1 września 2017 r. o godz. 12:00 w Damasławku odbyły się uroczyste obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obchody rozpoczęto Hymnem Państwowym, następnie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem „W Hołdzie Ofiar Tragicznego Września i Hitlerowskiej Okupacji 1939-1945”. Po zakończeniu części oficjalnej Sekretarz Gminy Damasławek w imieniu Wójta podziękowała za przybycie i zaprosiła uczestników obchodów na spotkanie przy kawie do Urzędu Gminy Damasławek.

 

Sporządził – Cyprian Wieczorek

 

GALERIA

Foto (1)

Foto. S.Ziętek