Archiwum kategorii: Wyróżnione

Uroczystość 3 Maja w Gminie Damasławek

 

 

3 Maja w Gminie Damasławek

Jak w całej Polsce, tak również w Damasławku obchodzono Święto Konstytucji 3 Maja.

W damasławskim kościele pw. św. Stanisława BM odbyła się msza św. za ojczyznę, w której udział wzięli Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Buk, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Radni Gminy Damasławek, Druhowie z OSP w Damasławku, OSP w Międzylesiu, OSP w Mokronosach i OSP w Niemczynie Przedstawiciele jednostek samorządowych, Sołtysi i zaproszeni Goście. Mszy św. przewodniczył Administrator parafii ks. dr Grzegorz Iwiński, który wygłosił okolicznościową homilię. Po zakończeniu mszy i odśpiewaniu „Boże coś Polskę…”, poczty sztandarowe i zebrane delegacje wyruszyły na plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Damasławku. Odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” i delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Na zebranych w sali GOK czekały występy przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku i uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczynie. Nad przygotowaniem akademii czuwali nauczyciele: Anna Pietras, Agnieszka Jung-Pikula, Inga Eliasz-Sierszulska, Żaneta Mosiek, Wiesława Gruszka, Artur Płoszyński, Żaneta Buk, Mariola Łukomska, Magdalena Maciuba i Magdalena Macieja. 3 maja br. świętowali również Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wraz z Komendantem Gminnym Maciejem Przybylskim wręczyli wyróżnienia:

Jednostce roku 2018 – OSP Damasławek

Strażakowi Roku 2018 w Gminie Damasławek – Sławomirowi Pędzińskiemu

Działaczowi Roku w Gminie Damasławek – Radosławowi Marchwickiemu.

 

Następnie wyróżnienia dla:

Strażaka Roku 2018 – Macieja Wieczorka

Działacza roku 2018 – Mirosława Niewiadomego w OSP Damasławek

Strażaka Roku 2018 – Krzysztofa Wodyńskiego

Działacza roku 2018 – Tomasza Janasa w OSP Niemczyn

Strażaka Roku 2018 – Piotra Dudy

Działacza roku 2018 – Krzysztofa Kulpińskiego w OSP Międzylesie

Strażaka Roku 2018 – Arkadiusza Hekierta

Działacza roku 2018 – Michała Cieślińskiego w OSP Mokronosy.

Opracował: Bolesław Szmania

 

Resztę zdjęć można obejrzeć TUTAJ

Niedziela Palmowa.

 

W Niedzielę Palmową w naszej gminie odbył się I Gminno-Parafialny konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Konkurs został podzielony na trzy kategorie: palma sołecka, palma przedszkolna i szkolna oraz palma indywidualna i grupowa. Wydarzenie rozpoczęło się na damasławskim rynku, gdzie można było podziwiać barwne i różnorodne Palmy Wielkanocne. Następnie mieszkańcy wyruszyli w procesji do kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta. Po liturgii nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Prezentowane palmy były bardzo oryginalne, nawiązywały do tradycji a ich przygotowanie wymagało ogromu pracy.

Komisja konkursowa przyznała uczestnikom następujące miejsca:

– kategoria palma sołecka:

            I miejsce Sołectwo Dąbrowa,

            II miejsce Sołectwo Smuszewo,

            III miejsce Sołectwo Starężyn.

– kategoria palma przedszkolna i szkolna:

      palma przedszkolna:
             I miejsce grupa Biedronki,
             II miejsce 5 – latki,
             III miejsce grupa Misie.

       palma szkolna klasy I – III:
             I miejsce klasa II a,
             II miejsce klasa II b,
             III miejsce klasa III.

        palma szkolna klasy IV – VI:
             I miejsce klasa VI b,
             II miejsce klasa IV b,
             III miejsce klasa V c.

palma szkolna klasy VII – VIII, klasy gimnazjalne, ponadgimnazjalne i technikum:
              I miejsce klasa III technikum,
              II miejsce klasa VII a.

– kategoria palma indywidualna oraz grupowa:

              I miejsce Urząd Gminy Damasławek,
              II miejsce Towarzystwo Sympatyków Ziemi Damasławskiej,
              III miejsce Wspólnota św. Marty.

W tej kategorii przyznano również wyróżnienia dla: Pani Krystyny Serwickiej, Pani Doroty Szczepańskiej, Państwa Łuczak, rodziny Kierna oraz rodziny Szlenger.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Tekst: Maria Chojnacka

 

Fot: B.Szmania

Więcej zdjęć można obejrzeć TUTAJ

 

Rozbudowa oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smuszewo.

 

Dnia 25.03.2019 r. w Urzędzie Gminy Damasławek podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smuszewo”. Wykonawcą, który zrealizuje powyższą inwestycję wybranym w postępowaniu przetargowym jest Firma Handlowo-Usługowa Ewa Śmiech z Werkowa. Wartość umowy opiewa na kwotę 332.100,00 zł. 
Roboty budowlane polegają m. in. na wyburzeniu istniejącej ściany i zamontowaniu podciągu w wyniku czego powstanie nowa większa sala o pow. użytkowej 74,63 m2. Do istniejącego budynku zostanie dobudowana nowa część, w której to znajdą się pomieszczenia tj.: kuchnia, zmywalnia sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, kotłowania z ekologicznym piecem 5 klasy. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wzrośnie o 49,42 m2. Zostanie również zagospodarowane otoczenie poprzez utwardzenie terenu kostką brukową. Przed budynkiem powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 77.653,00 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zmodernizowany obiekt zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku.

 

 

Spotkanie Wójta Gminy Damasławek z Sołtysami z terenu Gminy Damasławek w świetlicy wiejskiej w Międzylesiu.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa 23 marca br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Damasławek – Cypriana Wieczorka z sołtysami z terenu Gminy Damasławek w świetlicy wiejskiej w Międzylesiu.

Podczas spotkania Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Damasławek – Sławomirem Bukiem wręczyli podziękowania sołtysom, którzy zakończyli już swoją kadencję w osobach: Dorota Szczepańska, Olena Waszkowiak, Tadeusz Sakłak, Adam Grzewiński, Hubert Skotarek oraz gratulacje nowo wybranym sołtysom w osobach:

– Aneta Jung

– Henryk Kaczmarek

– Henryk Śliwiński

– Żaneta Twarożek

– Łukasz Adanowicz

– Piotr Kostecki

– Kazimierz Jankowski

– Ilona Kledzik

– Rafał Skotarek

– Ryszard Rozmarynowski

– Mirosław Wiśniewski

– Anna Sakłak

– Roman Adamski

– Karol Pawlak

– Jerzy Kamiński

– Agnieszka Kusz – Kozłowska

– Janusz Kędziora

– Stefan Sobecki.

Zwieńczeniem tego sobotniego popołudnia były wspólne rozmowy, czas na pytania i wymianę poglądów.

Jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego naszym Sołtysom, wytrwałości i zadowolenia z pełnionych obowiązków.

 

Foto (1)

Warsztaty plastyczne w Międzylesiu.

W dniu 19 marca 2019 roku Urząd Gminy Damasławek w świetlicy wiejskiej w Międzylesiu zorganizował warsztaty plastyczne związane z wykonywaniem palm wielkanocnych. Podczas spotkania każdy uczestnik mógł zapoznać się z różnymi technikami wykonywania kwiatów  z bibuły, które posłużą do wykonywania palm wielkanocnych. Spotkanie było barwne i radosne, pozwoliło przypomnieć jak różnorodne mogą być formy integracji lokalnej społeczności. Warsztaty były bezpłatne i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

 

Opracowała: Maria Felicja Chojnacka

 

Foto (1)