Archiwa kategorii: Wyróżnione

„TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”.

 

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak informuje o projekcie „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” (nr RPWP.07.02.02-30-0105/17) w Gminie Damasławek.

 

W Gminie Damasławek w latach 2018-2020 realizowane będą zadania w ramach projektu „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”, prowadzonego przez firmę Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska sp. j., Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy „Hospicjum Domowe”, oraz samorządy powiatu wągrowieckiego, w tym Gminę Damasławek.

Mieszkańcy gminy otrzymają różnorodne wsparcie, dostosowane do ich sytuacji społecznej i zdrowotnej, oraz deklarowanych potrzeb. Zostanie nim objętych 70 niesamodzielnych osób starszych zamieszkałych na obszarze gminy, a także osoby na co dzień się nimi opiekujące, tzw. opiekunowie faktyczni. Dla każdego z uczestników utworzony zostanie indywidualny plan wsparcia.

Osoby niesamodzielne będą mogły skorzystać z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, które będą realizowane przez wykfalifikowane opiekunki, odwiedzające seniorów przez pięć dni w tygodniu (oraz w ograniczonym zakresie także w soboty i niedziele), pomagając im w codziennych czynnościach i tym samym częściowo odciążając ich bliskich. Osoby tego potrzebujące będą mogły również skorzystać z wizyt fizjoterapeuty, który pomoże im w utrzymaniu bądź poprawieniu sprawności fizycznej. Dla podopiecznych mieszkających samotnie dostępny będzie także system opieki zdalnej –bransoletka umożliwiająca w sytuacji zagrożenia połączenie z centrum wsparcia medycznego, opiekunem  ramienia projektu lub osobą bliską.

W ramach pakietu osoby niesamodzielne będą mogły skorzystać ze wsparcia realizowanego poza domem – na obszarze gminy Damasławek w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów w gabinecie fizykoterapii, oraz w Klubie Seniora. To pierwsze miejsce będzie oferowało podopiecznym zajęcia rehabilitacyjne w zakresie do 20 godzin na osobę w ramach przyznanego pakietu usług. Świadczone będzie ono przez wykwalifikowanego fizjoterapeuty, z użyciem nowoczesnego sprzętu do różnych metod fizykoterapii. Oprócz tego w Centrum możliwe będą konsultacje i zajęcia dla opiekunów osób starszych, którzy uzyskają pomoc w codziennym wspieraniu swoich najbliższych.

Spotkania w Klubie Seniora będą się odbywać raz na dwa tygodnie i oferować osobom starszym ośmiogodzinny pobyt, wypełniony różnorodnymi zajęciami. Będzie to okazja do realizacji swojej kreatywności, ćwiczenia umysłu, nauczenia nowych umiejętności, uzyskania wsparcia w codziennych problemach i co najważniejsze –  spotkania z innymi seniorami a także nowymi osobami, zaangażowanymi w prowadzenie zajęć. Dla wszystkich uczestników zapewniony będzie dojazd oraz wyżywienie w czasie pobytu w Klubie.

Część uczestników projektu będzie mogła także skorzystać z tzw. Mieszkania Wspomaganego, które znajduje się na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Wielspin” w Wągrowcu. Seniorzy przebywają tam w dostosowanym do ich potrzeb domu i znajdują się pod profesjonalną i życzliwą opieką. Będzie to dla nich możliwość siedmiodniowego wyjazdu poza rodzinną miejscowość, pobytu w przyjaznym otoczeniu, spotkania nowych osób, uczestniczenia w rehabilitacji i zajęciach, które wzmocnią ich w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Wyjazd ten będzie też okazją do odpoczynku dla ich opiekunów, którzy przez ten tydzień nie będą musieli martwić się o dobrostan swoich bliskich.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a co za tym idzie całkowicie bezpłatny. Zapisy na poszczególne usługi (dostępne w ograniczonej ilości według przewidzianych pakietów) możliwe są u koordynatora – Centrum Kompetencji Grupy Szkoleniowo-Doradczej A. Gawrońska sp.j., zaś osobą zawiadującą działaniami na obszarze Gminy Damasławek jest Pan Michał Skoczyński. Informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej http://centrum-kompetencji.pl/ bądź pod numerem telefonu 507 725 253.

 

JUBILEUSZ 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

 

 

JUBILEUSZ

 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

 

Poważna, a zarazem uroczysta to chwila, która pozwala obchodzić Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. 50-lecie Pożycia Małżeńskiego, to Jubileusz jakim może pochwalić się niewiele par małżeńskich – to święto miłości, zaufania, wyrozumiałości i wzajemnego oddania. 

Złote Gody  Małżeńskie obchodzi się po 50 latach wspólnego Pożycia Małżeńskiego. 04 października 2018 roku Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w naszej  gminie świętowały 3 pary  małżeńskie:

 

  1. Państwo Elżbieta Maria i Marian Michalak zamieszkali w Dąbrowie,   
  2. Państwo Eugenia i Eugeniusz Zdzisław Szczepańscy zamieszkali w Niemczynie,
  3. Państwo Józefa i Ireneusz Stanisław Binkowscy zamieszkali w Niemczynie. 

 

Jako wyraz uznania za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra  założonej przed pół wiekiem rodziny Jubilaci zostali odznaczeni medalami ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE  przyznawanymi przez Prezydenta RP.  Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Damasławek  Jacek Matysiak, który wręczył również wszystkim Jubilatom pamiątkowe statuetki, kwiaty oraz okolicznościowe dyplomy.

Wójt Gminy Damasławek  Jacek Matysiak życzył wszystkim Szanownym Jubilatom wszelkiej pomyślności, długich i pogodnych lat w zdrowiu oraz pogratulował tak długiego stażu małżeńskiego.

Życzenia Jubilatom złożyli również Wicestarosta Wągrowiecki Michał Piechocki oraz Przewodniczący Rady Gminy Damasławek  Wojciech Ollek. 

 

Po części oficjalnej wszyscy  zostali zaproszeni  do wspólnego tortu przyozdobionego w imiona Dostojnych Jubilatów, nie zabrakło też lampki szampana i gromkiego STO LAT.

 Uroczystość uświetnił występ uczniów   klas  II a i II b Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, przygotowanych przez Panią Alinę Matysiak i Panią  Jolantę Dębowską.

 

 

Sporządziła Leokadia Kosmowska Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Damasławku

 

GALERIA ZDJĘĆ

Foto (1)

Rok 2018 – 100 lecie Odzyskania Niepodległości oraz setna rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

Samorządy muszą dbać o kształtowanie patriotycznych wartości. W roku 2018 obchodzić będziemy dwie niezwykle ważne rocznice: 100 lecie Odzyskania Niepodległości oraz setną rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wspólne świętowanie, przekazywanie pamięci tamtych wydarzeń następnym pokoleniom jest niezwykle ważne. W Gminie Damasławek pamiętano o odzyskaniu Niepodległości. Organizowane są uroczystości w dniu 11 listopada. W kadencji 2014- 2018 pamiętano o Powstaniu Wielkopolskim i jego bohaterach.

W grudniu 2015 roku Wójt Gminy Jacek Matysiak i Radni złożyli po raz pierwszy kwiaty przy pomniku usytuowanym przy GOK Damasławek, w 97 rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W związku z rocznicami Wybuchu Powstania przypadającymi w 2016 i 2017 złożono również kwiaty i zapalono znicze na grobach Powstańców Wielkopolskich w Damasławku i Niemczynie. Uroczystości organizowały i uczestniczyły rodziny powstańców, władze samorządowe, przedstawiciele szkół.

W lutym 2017 roku powstał Powiatowy Honorowy Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w skład, którego weszli m.in. wójtowie gmin powiatu wągrowieckiego.

Jesienią 2017 zawiązało się Towarzystwo Sympatyków Ziemi Damasławskiej, które w grudniu również zorganizowało uroczystości rocznicowe.

W dniu 03.05.2018 r. odsłonięto tablicę upamiętniającą 100 lecie odzyskania Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego a 26 czerwca Rada Gminy Damasławek podjęła uchwałę o nadaniu skwerowi przy ul. Żnińskiej imienia Powstańców Wielkopolskich Ziemi Damasławskiej.

 

Szkoły Podstawowe w Niemczynie i Damasławku, przedszkola w Damasławku i Niemczynie, Gminny Ośrodek Kultury zorganizowały różnego typu imprezy poświęcone zbliżającym się rocznicom. Młodzież uczestniczyła m.in. w konkursach Wiedzy o Wielkopolsce, czy też Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim zajmując wysokie miejsca.

W listopadzie i grudniu planuje się kolejne imprezy okolicznościowe w tym uroczyste odsłonięcie tablicy nadającej imię skwerowi przy ul. Żnińskiej. Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców Gminy Damasławek.

 

Zwracamy się z prośbą o udostępnianie zdjęć, pamiątek, biografii mieszkańców Ziemi Damasławskiej walczących w Powstaniu Wielkopolskim.