Archiwa kategorii: Wyróżnione

Walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku.

Trzecie z kolei walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się 26 stycznia br. w Damasławku. Spotkanie w świetlicy remizy otworzył druh Maciej Przybylski Prezes OSP w Damasławku. Zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć Druhów, którzy w zeszłym roku odeszli na „wieczną wartę”. Druhowie podsumowali zeszłoroczne osiągnięcia i zakupy sprzętu, a także przedstawili plany na bieżący rok.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście bryg. Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, druh Dariusz Lipczyński – Zastępca prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu, ks. dr Grzegorz Iwiński – Proboszcz parafii w Damasławku, ks. Krzysztof Januchowski – Wikariusz, Sławomir Buk – Przewodniczący Rady Gminy Damasławek, Aneta Jung – Sołtys wsi Damasławek oraz delegacje z OSP z Międzylesia, Mokronos i Niemczyna. Na zebraniu był obecny druh Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Damasławku.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu wręczył druhom: Dominkowi Mosiek, Adrianowi Wegnerowi, Jarosławowi Lisieckiemu i Cyprianowi Wieczorkowi, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na kierujących działaniem ratowniczym (dowódców OSP), a druhom: Dominikowi Niewiadomemu, Łukaszowi Gawrońskiemu i Patrykowi Frasz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia naczelników OSP.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu przyznało druhom Łukaszowi Gawrońskiemu i Maciejowi Jaskólskiemu odznaki Strażaka Wzorowego, a druhowi Dominikowi Niewiadomemu Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa, które wręczył druh Dariusz Lipczyński.

Tegoroczne spotkanie było również okazją do uhonorowania i odznaczenia medalami zasłużonych dla damasławkiego pożarnictwa członków OSP. Na wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku, Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Damasławku nadało odznaki za wysługę lat następującym Druhnom i Druhom: Romanowi Chełmińskiemu, Zdzisławowi Łuczakowi, Henrykowi Nitka, Janowi Dębowskiemu – 70 lat,

Leszkowi Ratajczakowi, Marianowi Patelskiemu – 50 lat,

Marcinowi Białkowskiemu, Ryszardowi Dekowskiemu – 40 lat,

Mirosławowi Niewiadomemu, Michałowi Mazurkowi, Jerzemu Guziołek, Joannie Frasz-Niewiadomej – 35 lat,

Maciejowi Przybylskiemu – 30 lat,

Maciejowi Gawrońskiemu – 25 lat,

Dominikowi Niewiadomemu, Maciejowi Wieczorkowi, Marcinowi Ratajczakowi – 20 lat,

Patrykowi Frasz, Jarosławowi Lisieckiemu – 15 lat,

Łukaszowi Gawrońskiemu, Maciejowi Jaskólskiemu, Patrykowi Górnemu – 10 lat,

Cyprianowi Wieczorkowi, Dominikowi Mosiek, Jakubowi Rozmarynowskiemu, Adrianowi Wegnerowi, Jakubowi Przybylskiemu, Filipowi Niewiadomemu, Kamilowi Budynek, Kacprowi Sokołowskiemu, Nikodemowi Jung, Remigiuszowi Pietrzyckiemu – 5 lat.

Podczas swoich wystąpień zarówno bryg. Zbigniew Dziwulski i druh Dariusz Lipczyński, wyrazili uznanie dla zaangażowania członków damasławskiej straży pożarnej. Szczególnym powodem do dumy jest duża liczba członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W tym roku w szeregi OSP w Damasławku wstąpiły dwie nowe osoby Maja Przybylska i Filip Kowalewski.

Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek i Przewodniczący Rady Gminy Damasławek Sławomir Buk skierowali życzenia noworoczne oraz zapewnili o swojej przychylności do wspierania w naszej gminie działalności z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

Po części oficjalnej druh Maciej Przybylski zaprosił na poczęstunek. 

Opracował: Bolesław Szmania

 

Foto (1)

Obchody 74. rocznicy wyzwolenia Damasławka spod okupacji hitlerowskiej oraz 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

 

Jak co roku 22 stycznia na damasławskim rynku odbyła się uroczystość związana z obchodami rocznicy wyzwolenia Damasławka spod okupacji hitlerowskiej oraz rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Zebrane delegacje na czele z Wójtem Gminy Damasławek Cyprianem Wieczorkiem, po odśpiewaniu hymnu państwowego, złożyły wiązanki kwiatów i znicze pod pomnikiem.

Wójt podziękował wszystkim zgromadzonym za oddanie czci poległym w czasie II wojny światowej.

 

Sporządził – Bolesław Szmania

 

Foto (1)

Foto. Łukasz Jedliński

Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gminie Damasławek – 29 grudnia 2018 r.

 

Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

w Gminie Damasławek – 29 grudnia 2018r.

 

Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gminie Damasławek rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Stanisława BiM sprawowana przez ks. dr. Grzegorza Iwińskiego Proboszcza i ks. Krzysztofa Januchowskiego Wikariusza. Ksiądz Proboszcz przywitał licznie zebranych, wprowadzając w klimat wydarzeń sprzed stu laty. Podczas homilii ks. Wikariusz podkreślił wkład Kościoła Katolickiego w kształtowaniu postawy Powstańców. W czasie mszy przed ołtarzem wartę pełniło dwóch młodzieńców Mateusz Kępka i Szymon Proniak w mundurach powstańczych. Wchodzący do kościoła uczestnicy nabożeństwa otrzymali pamiątkowe kotyliony.

Po mszy spod kościoła wyruszył w stronę Rynku marsz powstańczy prowadzony przez Komendanta Gminnego OSP Macieja Przybylskiego, następnie dwaj „Powstańcy”, poczty sztandarowe i uczestnicy marszu, a po bokach Druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Damasławku z pochodniami. Marszowi towarzyszyły pieśni powstańcze m. in. „Marsylianka Wielkopolska”, a nad maszerującymi powiewały flagi powstańcze.

Po przybyciu pod Urząd Gminy Damasławek i wydaniu komendy „Baczność!” odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. Po hymnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia sprzed 100 lat. „Powstańcy walczyli na różnych frontach. Byli wśród nich również synowie Ziemi Damasławskiej. Dzisiaj gromadzimy się, aby oddać im należyty hołd i uznanie (…). Dumnie wzniesiemy jeden okrzyk chwała Zwycięzcom!(…)” – tymi słowami Sławomir Buk Przewodniczący Rady Gminy Damasławek a zarazem Prezes Towarzystwa Sympatyków Ziemi Damasławskiej zwrócił się do zebranych oddając cześć Bohaterom.

Następnie pochód ruszył ulicą Żnińską, tak jak 100 lat temu oddziały Komendantów Stefana Kubiaka i Tadeusza Kruszki a później kpt. Jana Tomaszewskiego. Kolejnym przystankiem był SKWER POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH ZIEMI DAMASŁAWSKIEJ. Ks. dr Grzegorz Iwiński pobłogosławił to miejsce i przewodniczył modlitwie za Powstańców. Następnie licznie zebrani przedstawiciele Rodzin Powstańczych dokonali symbolicznego odsłonięcia tablicy z nazwą ustawioną specjalnie na tę okoliczność. Na ich twarzach widoczne było wzruszenie. Od tego momentu jest to miejsce, z którym mogą się utożsamiać wspólnie z innymi w poczuciu dumy ze swoich przodków. Wśród Rodzin Powstańczych obecny był również Tomasz Kranc Starosta Wągrowiecki. Dla uczczenia pamięci Powstańców Wielkopolskich Dominik Mosiek i Paweł Sproski odczytali APEL POWSTAŃCZY przywołując nazwiska ponad 240 uczestników wielkopolskiej insurekcji związanych z naszą gminą i Kompanią Juncewską utrwaloną na muralu wyeksponowanym dla wszystkich uczestników. „STAŃCIE DO APELU! CHWAŁA BOHATEROM!” – brzmiało wezwanie na co zebrani trzykrotnie odpowiadali „CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM”. Apel przeplatały trzy salwy armatnie oddawane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kcyni na czele ze Strzelmistrzem Eugeniuszem Chudzikiem. Następnie swoje przemówienia wygłosili Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek, który objął swoim patronatem całość uroczystości oraz Przewodniczący Rady Gminy Damasławek i Prezes TSZD Sławomir Buk współorganizator uroczystości. Na koniec nadszedł czas na odśpiewanie „ROTY” i odpalenie rac.

Ostatnim przystankiem marszu był hol Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów, gdzie na wszystkich zebranych czekał wspólny stół, przy którym mogli posilić się przepysznym żurkiem powstańczym i słodyczami. Można było zrobić sobie zdjęcie z „Powstańcami”, zapoznać się z publikacjami i prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi przez TSZD, a na koniec wpisać się do księgi pamiątkowej. Gospodarzami poczęstunku byli Koło Gospodyń Wiejskich w Damasławku na czele z Sołtysem wsi Damasławek Anetą Jung oraz Dyrektor ZSP Paweł Tończyk.

Mieszkańcy Gminy Damasławek w sposób wyjątkowy i godny uczcili setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jak sami powtarzają to wydarzenie zapadnie na długo w ich pamięci.

W najbliższym czasie Towarzystwo Sympatyków Ziemi Damasławskiej wspólnie z Gminą planuje oznaczyć groby Powstańców Wielkopolskich spoczywających na cmentarzach w Damasławku jest ich 43, na cmentarzu w Niemczynie 3, na cmentarzu w Kozielsku 5, na cmentarzu w Srebrnej Górze 7 i na cmentarzu w Juncewie 3. Stąd apel do Rodzin Powstańczych o wyrażenie zgody na umieszczenie na nagrobkach specjalnych medali z krzyżem i napisem „Powstaniec Wielkopolski”.

 

Bolesław Szmania

 

Foto (1)

Foto. Łukasz Jedliński