GKRPA

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Anna Grzewińska

Nr kontaktowy:

(67) 26-86-011

Przewodnicząca komisji

Jacek Gurda

Członek komisji

Zbigniew Hołowiński

Członek komisji

Barbara Józefowska

Nr kontaktowy:

(67) 26-13-627

Sekretarz

Dane adresowe:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Damasławku

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

INFORMACJE: