Gospodarka odpadami

 

KLIKNIJ NA OBRAZ, ABY POWIĘKSZYĆ zasady-segregacji


HARMONOGRAM:


TERMINY UISZCZANIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW:


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DAMASŁAWEK ws. ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Urząd Gminy Damasławek przypomina, że w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów,odpady wytwarzane na terenie nieruchomości powinny być segregowane zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Gminy Damasławek, następnie przekazywane firmie wywozowej w dniu ich odbioru. Pracownicy firmy wywozowej na bieżąco kontrolują zawartość pojemników na zmieszane odpady komunalne. W przypadku, pojawienia się odpadów segregowanych w pojemniku, właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona opłata jak za odpady niesegregowane, czyli w wysokości 19 zł od osoby zamieszkującej.

Obecnie Gmina Damasławek płaci 351 zł brutto za zagospodarowanie tony zmieszanych odpadów komunalnych. Koszt zagospodarowania wysegregowanego szkła, plastiku czy papieru to tylko 1,08 zł brutto. Segregując odpady przyczyniamy się do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami przez gminę.

Przypominamy, że wystawienie odpadów w workach innych niż przeznaczone do danego rodzaju odpadu, może skutkować brakiem ich odbioru przez firmę wywozową. Wszyscy mieszkańcy Gminy Damasławek, mogą bezpłatnie otrzymać worki do segregacji odpadów w Urzędzie Gminy Damasławek.

 

Wójt Gminy Damasławek

Jacek Matysiak