Informacja o odpadach

 

 

INFORMACJA O ODPADACH

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że w 2016 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Damasławek 1125,28 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych oraz 162,92 Mg (ton) odpadów ulegających biodegradacji.

 

Łączny koszt odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów w 2016 roku wyniósł 621 678,78 zł.

Usługę odbioru i transportu odpadów, wykonywała firma REMONDIS Sanitech Sp. z o.o. Oddział Wągrowiec. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji przekazywane były do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie prowadzonego przez spółkę Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Damasławek wynosiła 5579 osób. Według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczba mieszkańców, którzy 31 grudnia 2016 r. objęci byli systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosiła 4733 osoby z czego 4420 osoby prowadziły selektywną zbiórkę odpadów.

 

Porównanie ilości zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Damasławek w latach 2012 – 2016 [Mg]

tabela-1

 

Porównanie ilości mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2013 – 2016

tabela-2