Stanowisko samodzielne – dowody osobiste, USC, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych