Koło Łowieckie

 

KOŁO  ŁOWIECKIE

Nr 58 „ODYNIEC”  MIEŚCISKO
ul. ŚW. HUBERTA 3

Adres korespondencyjny:  ul. Pokoju 5, 62-290 Mieścisko

                                                           Mieścisko, dnia 3 października  2019r.

Plan polowań zbiorowych w obwodach 95  i 101

w sezonie łowieckim 2019/2020.

 

L.p

 

Data

polowania

 

Teren polowania

 

Rodzaj zwierzyny 1

Miejsce
i godzina zbiórki
 

Prowadzący polowanie

1.

 

3 XI 2019

HUBERTOWSKIE

Stępuchowo, Żabiczyn, Rąbczyn, Mirkowiczki

Tumidaj, Redgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwierzyna gruba,

drapieżniki

Parking k/ kościoła w Kozielsku godz. 8.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustala Łowczy Koła na 5 dni przed polowaniem

2.

 

30 XI 2019 Miłosławice, Kakulin, Jaroszewo I i II  

 

 

 

 

 

Parking
k/ Domu Myśliwego wyjazd na polowanie godz. 8.00

3.

 

14 XII 2019

WIGILIJNE

Redgoszcz, Werkowo, Rąbczyn, Tumidaj
4.

 

28 XII 2019 Pląskowo, Budziejewko, Nieświastowice
5.

 

11 I 2020

NOWOROCZNE

Popowo Kościelne, Jaroszewo I i II, Miłosławice
6. 16 XI 2019 Poniższe polowania  odbędą się w zależności od wykonania  RPŁ po potwierdzeniu telefonicznym.

Stępuchowo, Żabiczyn, Miłosławice, Kakulin, Rąbczyn, Redgoszcz, Budziejewko, Tumidaj

7.  

7 XII 2019

9.  

 

18 I 2020

10. 1 II 2020

 

11. 7 II 2020

        

        drapieżniki –  lisy, kuny, tchórze, jenoty,

 

  • ustala prowadzący polowanie

Darz  Bór !

 

Sekretarz Koła

/-/  Jan Kryskowiak