Miejsca zagospodarowania odpadów

 

 

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Wójt Gminy Damasławek udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

1. ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

Zakład Zagospodarowania Odpadów Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

 

2. ODPADY ZIELONE 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

 

3. POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zakład Zagospodarowania Odpadów Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie