Taryfa

 

TARYFY

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

DLA GMINY DAMASŁAWEK

NA ROK 2019/2020.

 

 

Taryfy opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Damasławek.

 

TABELA OPŁAT

  1. Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca.
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena/stawka
Jednostka miary
1.
Grupa Taryfowa
cena za 1 m3
3,15 zł netto
3,40 zł brutto
zł/m3
2.
Odbiorcy usług grupy taryfowej
opłata abonamentowa
2,94 zł netto
3,18 brutto
zł/miesiąc

 

        2. Wysokość cen za odbiór ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca.

Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena/stawka 
Jednostka miary
1.
Grupa Taryfowa 1
Ścieki bytowe

cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
6,92 zł netto
7,47 zł brutto
zł/m3
2.
Grupa Taryfowa 2
Ścieki poprodukcyjne

cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
10,50 zł netto
11,34 brutto
zł/m3