Taryfa

 

TARYFY

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

DLA GMINY DAMASŁAWEK

NA ROK 2017.

 

 

Taryfy opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Damasławek.

 

TABELA OPŁAT

  1. Za wodę pobraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę dla wszystkich odbiorców:
Lp.
Taryfa
Wyszczególnienie
Cena netto
Jednostka miary
1.
Sprzedaż wody
cena za 1 m3
2,93
zł/m3
2.
Opłata abonamentowa
za 1 miesiąc
2,74
zł/miesiąc

 

  1. Za ścieki wprowadzone do urządzeń komunalnych na obszarze gminy Damasławek:
Lp.
Taryfa
Wyszczególnienie
Cena netto
Jednostka miary
1.
za ścieki bytowe trafiające do oczyszczalni
cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
6,33
zł/m3
2.
za ścieki poprodukcyjne
cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
9,35
zł/m3

 

Ustalone stawki cen w tabeli podlegają zwiększeniu o obowiązujące stawki VAT.