PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Gminy Damasławek

 

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Gminy Damasławek

 

 

 • Turza działka 113/1 62-110 Damasławek – magazyn gminny

 • Niemczyn boisko sportowe

 

DNI I GODZINY OTWARCIA w 2018 roku

 

23 lutego 2019 r. Niemczyn i Turza od godz. 8 do godz. 12

25 lutego 2019 r. Turza od godz. 8 do 10, Niemczyn od godz. 10.30 do 12

18 maja 2019 r. Niemczyn i Turza od godz. 8 do godz. 12

20 maja 2019 r. Turza od godz. 8 do 10, Niemczyn od godz. 10.30 do 12

13 lipca 2019 r. Niemczyn i Turza od godz. 8 do godz. 12

15 lipca 2019 r. Turza od godz. 8 do 10, Niemczyn od godz. 10.30 do 12

7 września 2019 r. Niemczyn i Turza od godz. 8 do godz. 12

9 września 2019 r. Turza od godz. 8 do 10, Niemczyn od godz. 10.30 do 12

30 listopada 2019 r. Niemczyn i Turza od godz. 8 do godz. 12

2 grudnia 2019 r. Turza od godz. 8 do 10, Niemczyn od godz. 10.30 do 12

RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW W PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

 

 • odpady wielkogabarytowe – stare meble, fotele, kanapy, dywany, wykładziny,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – pralki, lodówki, kuchenki gazowe, telewizory, radia, komputery, monitory (sprzęt musi być kompletny),

 • odpady budowlane i remontowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – gruz, resztki styropianu, resztki kafelek, płyt gipsowych, usunięte tynki, tapety, okleiny, ceramika w ilości do 0,5 tony na jedno gospodarstwo domowe (większa ilość odpadów nie zostanie odebrana),

 • odpady niebezpieczne – farby, rozpuszczalniki oraz puszki po nich, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami, żarówki i świetlówki,

 • zużyte opony – tylko opony od samochodów osobowych.

 

PODMIOTY ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY

 

REMONDIS Sanitech Sp. z o. o. Oddział Wągrowiec ul. Skocka 13a 62-100 Wągrowiec

Miejsca przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Damasławek:

 • Turza działka 113/1 62-110 Damasławek – magazyn gminny

 • Niemczyn boisko sportowe

Dni i godziny przyjmowania odpadów:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w dniach i godzinach otwarcia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

PUNKTY ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 

 • Damasławek ul. Długa 1 – Apteka „Rodzinna”,
 • Damasławek ul. Kcyńska 4 – Apteka „ARNICA”