Lekarze weterynarii

Zaktualizowana dnia 01 lutego 2022 r. lista lekarzy weterynarii wyznaczonych w 2022 roku do badania mięsa zwierząt gospodarskich oraz badania mięsa zwierząt łownych przeznaczonego na użytek własny na terenie powiatu wągrowieckiego:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres i telefon kontaktowy

1.

lek. wet . Wiesław Węgrzyn

ul. Kościuszki 64/1 62-100 Wągrowiec,

Laboratorium Wytrawiania Mięsa w Wągrowcu

tel. (67) 26 21 010, 606 386 241

2.

lek. wet. Ewelina Przyłucka

Punkt Wytrawiania Mięsa w Mieścisku: ul. Parkowa 7, 62-290 Mieścisko

Laboratorium Wytrawiania Mięsa w Wągrowcu

tel.  505 436 032

3.

lek. wet. Mirosław Gawkowski

Punkt Wytrawiania Mięsa w Gołańczy:

ul. Lipowa 6, 62-130 Gołańcz,

tel. (67) 26 83 222

4.

Lek. wet. Robert Speier

Punkt Wytrawiania Mięsa w Damasławku:

ul. Żnińska 22, 62-110 Damasławek

tel. 604 152 343