Roman Janowiak

 

W dniu 5 października 2016 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku w obecności: rodziny Tarczyńskich, Wójta Gminy Damasławek, Przewodniczącego Rady Gminy, Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, Wicedyrektorów ZSP, nauczycieli ZSP – pani Agnieszki Grajek i pana Sławomira Buka, uczniów, przedstawiciela prasy nastąpiło uroczyste przekazanie w depozyt pamiątek po Romanie Janowiaku zasłużonym żołnierzu II wojny światowej przez rodzinę Tarczyńskich.

Roman Janowiak urodził się 8 lutego 1914 roku w Damasławku. Ukończył szkołę przedwojennych dyplomatów. W czasie II wojny światowej przeszedł szlak bojowy zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, walcząc między innymi we Francji, w Belgii i w Holandii. Odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem wojennym Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari oraz brytyjskimi odznaczeniami wojennymi. Roman Janowiak zmarł w 1981 roku Australii.

 

 

 

GALERIA:

 

 

Spis pamiątek po Romanie Janowiaku odznaczonym orderem Virtuti Militari przekazanych w depozyt Gminie Damasławek w celu ekspozycji na terenie tej miejscowości

 

 

 1. Zdjęcia mały format przedstawiające żołnierzy w okresie wojny – 12 szt.
 2. Zdjęcie średni format Romana Janowiaka w mundurze – 1 szt.
 3. Prawo jazdy wojenne nr ewidencyjny 1638 Pierwsza Dywizja Pancerna – 1 szt.
 4. Karta meldunkowa Romana Janowiaka numer 34507miasta Bydgoszcz – 1 szt.
 5. Wniosek nr 9/85 o nadanie odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Kserokopia z Polish Institute and Sikorski Museum nr A.XII.85/172/264  –  stron 1
 6. Kserokopia listu z Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii z dnia 2003-07 18 dokumentującego dane o przebytym szlaku bojowym oraz nadaniu odznaczeń Romanowi Janowiakowi  –  stron 2
 7. Potwierdzenie z portalu Virtuti.com przyznania Romanowi Janowiakowi Orderu Virtuti Militari – stron 1
 8. Polski order Srebrny Krzyż Virtuti Militari klasy V – 1 szt.
 9. Brytyjski order Gwiazdy Francji i Niemiec – 1 szt. 
 10. Brytyjski order Medal Wojny 1939-1945 – 1 szt.
 11. Górna część munduru wyjściowego (marynarka) – 1 szt.
 12. Pasek do munduru wyjściowego  – 1 szt.