Miesięczne archiwum: grudzień 2021

90. urodziny Pana Jana Dębowskiego

29 grudnia 2021 roku, do zaszczytnego grona “dziewięćdziesięcioletnich” mieszkańców Gminy Damasławek dołączył Pan Jan Dębowski z Damasławka. Z tej okazji   Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek osobiście złożył dostojnemu Jubilatowi życzenia oraz wręczył kwiaty i list gratulacyjny.   

Raz jeszcze składamy najserdeczniejsze gratulacje z okazji wspaniałego jubileuszu, życząc wszelkiej pomyślności oraz kolejnych lat życia w zdrowiu, a także samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych. Niech nie opuszcza Pana życiowy optymizm i radość! Wszystkiego najlepszego!

Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia o godzinie 12:00 odbyła się pierwsza część uroczystości związanych z 103. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze pod obeliskiem upamiętniającym wybuch Powstania Wielkopolskiego w Kozielsku.
 
28 grudnia o godzinie 17:00 mszą świętą w kościele w Damasławku rozpoczęła się druga część obchodów związanych z 103. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po eucharystii przy dźwiękach pieśni patriotycznych ulicami Damasławka przeszedł marsz powstańczy. Marsz prowadzony był przez niemiecki Wóz Bojowy Erhardt M17. Następnie przy tablicy przy Urzędzie Gminy Damasławek przybyłe delegacje oraz mieszkańcy złożyły wiązanki kwiatów i znicze. Obchody zakończyły się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku. Głos zabrał Sławomir Buk Przewodniczący Rady Gminy Damasławek przedstawiając zarys historyczny powstania oraz Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek dziękując za przybycie i uczczenie pamięci o bohaterach. Wójt zaprosił wszystkich obecnych na rozgrzewający żurek oraz do oglądania wozu bojowego i rekwizytów przygotowanych przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Ehrhardt M17 z Budzynia.
 
Dziękujemy wszystkim za obecność oraz pomoc przy organizacji obchodów.
Cześć i chwała bohaterom.
 
Gmina Damasławek brała udział w kampanii „NASZE Powstanie WielkoPOLSKIE”. Urząd Gminy Damasławek 27 i 28 grudnia był rozświetlony na biało-czerwone barwy.
 
Cała galeria zdjęć z obchodów dostępna na fanpage’u Gminy: GALERIA ZDJĘĆ

OSP Damasławek

28 grudnia 2021 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku odbyło się podpisanie umowy oraz uroczyste przekazanie OSP Damasławek sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.
Przekazanie sprzętu ratownictwa było finalnym etapem współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczącej środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
 
16 listopada została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Gminą Damasławek. W ramach umowy zakupiliśmy sprzęt o wartości 18 515,19 zł. Zadanie zostało dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 17 815,19, a wkład własny gminy wynosił 700,00 zł.
 
Na mocy podpisanej umowy przekazano jednostce na bezterminowe użyczenie następujący sprzęt:
-podpory ratownicze PT- 1200 ze zwijaczem – 3 sztuki,
-poduszkę pneumatyczną o maksymalnej sile podnoszenia 10 ton, ciśnienie robocze 8 bar,
-poduszkę pneumatyczną o maksymalnej sile podnoszenia 14 ton, ciśnienie robocze 8 bar,
-poduszkę pneumatyczną o maksymalnej sile podnoszenia 21 ton, ciśnienie robocze 8 bar,
-wąż zasilający do poduszek pneumatycznych 8 bar o minimalnej dł. 5 mb – 2 sztuki,
-wąż odcinający do poduszek pneumatycznych o dł. 0,5 mb,
-sterownik podwójny prosty,
-reduktor 200/300 bar,
W uroczystym przekazaniu uczestniczył:
-Daniel Kufel Dyrektor Gabinetu Ministra Michała Wójcika, Prezes Solidarnej Polski w województwie wielkopolskim,
-Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek,
-st. bryg. Zbigniew Dziwulski Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu,
-Maciej Przybylski Prezes OSP Damasławek,
-Dominik Niewiadomy Naczelnik OSP Damasławek,
-Joanna Frasz-Niewiadoma Skarbnik OSP Damasławek,
-Łukasz Sobkowiak Członek Solidarnej Polski.
 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadania. Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Informacja dot. Ewidencji Obiektów Turystycznych

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

– za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

– w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl,

– w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

Niebieskie tło. Na środku duży napis informacja. Na dole logo herb gminy.

Informacja o spotkaniu dotyczącym możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę kotłów i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Szanowni Państwo!

Gmina Damasławek nawiązała współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu, w zakresie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Urząd Gminy w Damasławku, zaprasza na kolejne spotkanie dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę kotłów i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną spotkanie odbędzie się w formie zdalnej, przy użyciu aplikacji Zoom.

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo:

  1. a) jak wygląda wniosek o dofinansowanie,
  2. b) jaka jest wysokość dofinansowania,
  3. c) jak rozliczyć otrzymaną dotację.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 grudnia.2021 r., o godz. 17.00.

By uzyskać link do spotkania, proszę o przysłanie informacji o chęci udziału na adres: bartoszsokulski1986@gmail.com, do dnia 20 grudnia 2021 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu - Projekty i fundusze - Nadleśnictwo  Potrzebowice - Lasy Państwowe