Dzienne archiwum: 10 stycznia, 2022

Centralna Baza Emisyjności Budynków

Co to jest CEEB?

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdują się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: ”kopciuchów”.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/ zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r. deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r.,
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. drogą elektroniczną poprzez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie zone.gunb.gov.pl
  2. w formie papierowej wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow