Miesięczne archiwum: grudzień 2022

Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę”

Gmina Damasławek otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 900,00 zł na zorganizowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Miejsca wycieczek zostały wybrane przez szkoły z przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki listy priorytetowych obszarów edukacyjnych. Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Niemczynie na trzydniowej wycieczce zwiedzali Sanktuarium Maryjne na Jasnej Górze – klasztor Paulinów, Kopalnię soli „Wieliczka”, Krakowskie Drogi Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Historyczny Zespół Miasta Kraków oraz Muzeum Narodowe Sukiennice. Ciekawy program wycieczki dla uczniów zaplanowała także Szkoła Podstawowa w Damasławku. Na dwudniowej wycieczce uczniowie zwiedzali Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Pole Bitwy na Westerplatte, Muzeum Marynarki Wojennej – ORP Błyskawica i Starówkę.

Założeniem programu „Poznaj Polskę” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie wspomaga realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizacja wyjazdowych wycieczek ma na celu urozmaicenie zajęć lekcyjnych, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

Wizyta gości z Holandii

Jak co roku w grudniu w Gminie Damasławek gościliśmy delegację z Gminy Partnerskiej Oost-,West- en Middelbeers. Celem wizyty było obdarowanie najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy paczkami żywnościowymi. W tym roku przygotowano 54 paczki żywnościowe oraz 10 bonów na zakup opału. W piątek 16 grudnia 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbyło się spotkanie podsumowujące wizytę Przyjaciół z Holandii. Nie zabrakło podziękowań i miłych słów. Spotkanie umilił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niemczynie. Szczególne podziękowania za zaangażowanie kierujemy do Towarzystwa Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku oraz wszystkich osób zaangażowanych w wizytę holenderskich gości.

Kolejna droga oddana do użytkowania

Ukończono prace związane z budową drogi gminnej w Starężynie. W ramach zadania powstała droga o długości 790 m. i szerokości 4-5m. Początek projektowane odcinka przyjeto na krawędzi drogi gminnej 212025P. W ramach budowy wykonano: profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego, nawierzchnię zjazdów z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy tłuczniem, ułożenie ścieku prefabrykowanego, ustawienie barier sprężystych. Wartość zadania to 765 683,61 złotych.Wykonawcą prac była firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina. Realizacja inwestycji możliwa była dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wsparcie to aż 95% wartości zadania.

„Drewno jest z lasu”

Informujemy, że Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemczynie jest beneficjentem dofinansowania ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasy Państwowe. W ramach działań promocyjnych wyremontowany zostanie ołtarz główny, który jest wykonany z drewna naturalnego.

Wartość otrzymanego wsparcia to 55 500,61 złotych. Gratulujemy.

Zaduszki Mikołajczykowskie

W miniony weekend na terenie powiatu wągrowieckiego odbyły się obchody 56. rocznicy śmierci Stanisława Mikołajczyka – premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Ten wybity Polityk był związany również z Międzylesiem w Gmina Damasławek. Z tej okazji w damasławskim kościele odbyła się uroczysta msza święta. Następnie udaliśmy się do Międzylesia, gdzie pod obeliskiem upamiętniającym Stanisława Mikołajczyka złożyliśmy okolicznościowe wiązanki. Dziękujmy wszystkim, którzy uczestniczyli w obchodach „Zaduszek Mikołaczykowskich” na terenie Gmina Damasławek.

Spotkanie było również okazją do podziękowania Wojciech Jankowiak – Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego za zaangażowanie w budowę ścieżki rowerowej przy drodze nr 251 w Damasławku. Cieszymy się, że współpraca z Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przynosi takie efekty. W tym roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zrealizował drugi etap inwestycji. Dziękujmy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

Preferencyjna sprzedaż węgla

Informujemy, że Gmina Damasławek podpisała umowę z PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na zakup węgla kamiennego, w celu realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Do obsługi mieszkańców Gmina Damasławek wyznaczono skład węgla: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Damasławku, z siedzibą w Starężynie.

Cena węgla wynosi 2 000,00 zł za 1 tonę. Możliwy jest dowóz węgla do gospodarstwa domowego oraz workowanie towaru (za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem SKR Damasławek).

Z preferencyjnego zakupu węgla mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Damasławek, którzy posiadają pozytywnie rozpatrzony wniosek na dodatek węglowy oraz wniosek na preferencyjny zakup węgla. Dokumentem upoważniającym do wydania węgla jest faktura wydana przez Urząd Gminy Damasławek z potwierdzeniem dokonania zapłaty. Na tę chwilę dotarło do nas 75 ton węgla typu orzech. Czekamy na dostawę groszku, która z przyczyn niezależnych od nas została przesunięta na koniec tygodnia. Szczegółowe informacje na temat możliwości dokonania opłaty za węgiel są przekazywane telefonicznie na bieżąco. Prosimy o oczekiwanie na telefon. O kolejności odbioru węgla lub jego dostawy, decyduje data złożenia wniosku i dokonania opłaty.

 

Złote Gody w Gminie Damasławek

We wtorek 6 grudnia 2022 roku w Damasławku odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. 9 par małżeńskich z terenu gminy Damasławek otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Złote Gody to jubileusz niezwykły.

Jest wyjątkową okazją do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Uroczystego aktu wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dokonał Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Damasławek Sławomirem Bukiem. Przekazano również gratulacje oraz życzenia, okolicznościowe akty, statuetki oraz kwiaty.

MEDALE „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE” OTRZYMALI:

1. Państwo Regina i Piotr Chabrosowie, ze Starężyna,

2. Państwo Zofia i Zygmunt Grunwaldowie, z Kołybek,

3. Państwo Teresa i Zbigniew Wojciechowscy, z Damasławka,

4. Państwo Barbara i Antoni Jankowscy, z Niemczyna,

5. Państwo Mirosława i Stanisław Kubankowie, z Damasławka,

6. Państwo Melania i Walenty Przybyszowie, z Miąży,

7. Państwo Teresa i Jan Korbalowie, z Kołybek,

8. Państwo Henryka i Ludwik Maćkowiakowie, z Damasławka,

9. Państwo Róża i Henryk Sucharscy, z Kozielska.

Po ceremonii wręczenia zaprezentowano program artystyczny w wykonaniu dzieci

ze Szkoły Podstawowej w Niemczynie „ZESPÓŁ LUDOWY TALARKI” przygotowany przez Panią Żanetę Buk.

Wójt osobiście spotkał się z Panem Henrykiem Sucharskim, aby przekazać odznaczenia i życzenia. Państwo Róża i Henryk Sucharscy, ze względów osobistych nie mogli uczestniczyć w uroczystości.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje.