Dzienne archiwum: 6 grudnia, 2022

Nowa droga w Dąbrowie gotowa

Zakończył się odbiór końcowy inwestycji. Na działce nr 129 wybudowana została droga o nawierzchni z betonu asfaltowego. Nowa jezdnia ma długość 756 m. i szerokość 4 m. Początek odcinka przyjęto na krawędzi drogi powiatowej 1580P. W ramach budowy wykonano: profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża, nawierzchnię z betonu asfaltowego, zjazdy oraz umocnienie poboczy tłuczniem. Wartość inwestycji to blisko 700 000,00 złotych. Prace wykonała firma GABRODROG Paweł Kubicki ze Żnina. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wsparcie to aż 95% wartości zadania.