Dzienne archiwum: 2 stycznia, 2023

Podziękowanie z okazji odejścia na emeryturę

Ostatnia Sesja Rady Gminy Damasławek była okazją do pożegnania Pani Bernadety Matusiak dyrektora przedszkola, która z dniem 2 stycznia 2023 roku przeszła na emeryturę. Pani Bernadeta Matusiak była pracownikiem Publicznego Przedszkola w Damasławku od września 1983 roku, kiedy to rozpoczęła pracę jako nauczyciel. 1 września 2002 roku zostało jej powierzone stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Damasławku. Funkcję tę pełniła nieustannie od 20 lat. Wielu absolwentów naszego przedszkola zaczynało przygodę z nauką pod jej opieką, ucząc się obowiązkowości, pewności siebie i przyjaznych relacji z rówieśnikami.
Pani Bernadeta Matusiak od lat kierowała przedszkolem zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, co stwarzało dobre warunki do realizacji wszystkich zadań statutowych i programowych przedszkola. Godnie reprezentowała przedszkole na zewnątrz poprzez udział w posiedzeniach rady gminy i uroczystościach lokalnych oraz państwowych organizowanych na terenie gminy.
Życzymy Pani, aby wszystkie plany i marzenia spełniły się, żeby znalazła Pani
czas na odpoczynek oraz realizację swoich pasji i zainteresowań. Niech dobre zdrowie, pogoda ducha i spokój towarzyszą Pani każdego dnia.