Dzienne archiwum: 3 stycznia, 2023

Informacja o możliwości przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w Turzy

Zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turza. Jest to jedna z największych i najważniejszych inwestycji w ostatnich latach. Budowa blisko siedmiu kilometrów sieci to ogromny krok dla rozwoju gminy Damasławek.

W związku z oddaniem do użytkowania ww. inwestycji, informuję Mieszkańców Turzy o możliwości przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę rewizyjną wybudowaną przy Państwa posesji. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 67 268 63 24 lub w siedzibie urzędu (biuro nr 8).

Co należy zrobić, aby podłączyć się do sieci:

  1. Przed wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego należy złożyć w Urzędzie Gminy Damasławek wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Wniosek można pobrać w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Damasławek:

https://damaslawek.nowoczesnagmina.pl/kategorie/201-siec-wodociagowa-i-kanalizacyjna/artykuly/333-wydanie-warunkow-przylaczenia-do-sieci-wodociagowej-i-kanalizacyjnej?lang=PL .

  1. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt wykonuje przyłącze zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.

  2. Wykonanie przyłącza należy zgłosić celem odbioru, którego dokonują pracownicy Urzędu Gminy Damasławek.

Zapewniam Państwa, że kanalizacja sanitarna daje wiele korzyści. Nieszczelne szamba stwarzają ryzyko przedostawania się zanieczyszczeń do gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych, co stanowi poważne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Kanalizacja to poprawa jakości środowiska naturalnego, a w efekcie polepszenie standardu życia obecnych i przyszłych pokoleń. Korzystanie z sieci to także wygoda i bezpieczeństwo. Nie trzeba wykonywać regularnego i kosztownego opróżniania szamba, nie występują nieprzyjemne zapachy oraz zanieczyszczenia terenu. Podłączenie do kanalizacji podnosi standard i wartość nieruchomości. Dostępność sieci to zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Ponadto sukcesywnie rozbudowywana infrastruktura pozwala na dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy do standardów europejskich. Mając powyższe na uwadze, zachęcam Państwa do niezwłocznego przyłączenia się do sieci.

 

Damasławek, styczeń 2023 rok

Podpisanie umowy z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „Sokół” Damasławek

Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek 3 stycznia 2023 roku podpisał umowę z Prezesem oraz Wiceprezesem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół Damasławek” na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Damasławek w 2023 roku” na kwotę 114 450,00 złotych.

Damasławski „Sokół” zrzesza ponad 130 zawodników trenujących w grupach dziecięcych i młodzieżowych oraz w kategorii Senior. To jedyny klub piłkarski działający na terenie Gminy Damasławek. Swoje mecze rozgrywa na Gminnym Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Boisko. Całość infrastruktury gmina Damasławek udostępnia bezpłatnie.