Dzienne archiwum: 5 stycznia, 2023

Budowa sieci przy ul. Boisko w Damasławku

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Boisko w Damasławku. 4 stycznia Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek dokonał odbioru końcowego inwestycji. Realizacja zadania pozwoli kolejnym Mieszkańcom na przyłączenie swoich posesji do sieci. Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową nie należą do bardzo bardzo efektownych, jednak są ważnym zadaniem własnym gminy. Bez wątpienia wpływają na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej uzbrojonych terenów oraz tworzą dogodne warunki dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Wartość zadania to blisko 670 804,00 złotych. Wykonawcą prac była firma MPGK Sp. z o.o. z Wągrowca. Na realizację tego zadania Gmina Damasławek otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości inwestycji.