Dzienne archiwum: 16 stycznia, 2023

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 24 stycznia 2023 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

 4. Powołanie sekretarza obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Damasławek.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej w Gminie Damasławek tytułem zwrotu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły,
 • zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.

 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Buk