Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

wrzesień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Licznik odwiedzin

Niebieskie tło. Na środku duży napis OFERTA PRACY. Na dole logo herb gminy.

Oferta pracy – sprzątaczka

Zkr.210.14.2020                                                                                Damasławek, 30 listopada 2020 roku

 

OFERTA PRACY

SPRZĄTACZKA

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

        4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. ZADANIA:

 1. Utrzymywanie czystości i porządku wewnątrz budynku urzędu.
 2. Zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg.
 3. Usuwanie zabrudzeń.
 4. Wycieranie kurzu z mebli biurowych oraz pozostałego wyposażenia biurowego
  i elementów dekoracyjnych.
 5. Dezynfekcja pomieszczeń biurowych i części wspólnych nieruchomości.
 6. Organizowanie stanowiska pracy oraz prowadzenie zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 7. Mycie okien ogólnodostępnych i powierzchni szklanych.
 8. Opróżnianie koszy na śmieci i bieżąca wymiana worków na odpady.
 9. Mycie i dezynfekcja armatury oraz urządzeń sanitarnych.
 10. Uzupełnianie środków higienicznych.
 11. Pranie i prasowanie flag.
 12. Podlewanie kwiatów.
 13. Utrzymywanie czystości terenu i pielęgnacja zieleni w bezpośrednim otoczeniu budynku.


II. OBOWIĄZKI:

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( U. z 2020 r., poz. 1320).
 3. Przestrzeganie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 5. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą
  na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 0,5 etatu,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 15:30 do 19:30.
 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko sprzątaczki” w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2020 roku do godziny 15:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30 do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30 w piątki.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek

 

Damasławek, 30 listopada 2020 roku

Klauzula

Kwestionariusz osobowy

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone