Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Kalendarz

Listopad 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Damasławskie Wieści

goniec gminny

Licznik odwiedzin

Ogłoszenie – nabór na stanowisko obsługi: woźny/palacz w Szkole Podstawowej w Niemczynie.

 

 

 

  1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OBSŁUGI
  1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczynie

 

Niemczyn 39, 62-110 Damasławek

ogłasza nabór na wolne stanowisko obsługi:

woźny – konserwator / palacz

(wymiar czasu pracy: pełen etat)

 

Wymogi i zakres obowiązków dotyczących stanowiska woźny-konserwator / palacz:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie zawodowe lub średnie,
  • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
  • przynoszenie korespondencji ze skrzynki pocztowej,
  • opieka nad czystością boiska, terenu szkolnego (zamiatanie, odśnieżanie zimą),
  • dbałość o ład i porządek oraz higienę na terenie wszystkich pomieszczeń szkolnych,
  • wykonywanie prac awaryjnych na terenie szkoły powstałych z różnych przyczyn w zakresie:
  1. a)  napraw elektrycznych,
  2. b) napraw urządzeń sanitarnych,
  3. c)   napraw hydraulicznych, zapchanych zlewów, umywalek i innych.
  • opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi, łącznie ze sprzętem p.poż.
  • wywieszanie flag na budynku szkoły i maszcie z okazji uroczystości państwowych i szkolnych,
  • naprawa i konserwacja drzwi i innych urządzeń drzewnych,
  • okresowe konserwowanie (malowanie) elementów metalowych – ogrodzenie, drzwi, i drewnianych – drzwi, ławki itp.,
  • wymiana szyb w razie potrzeby,
  • konserwowanie i naprawa zamków,
  • wymiana żarówek, naprawa gniazd wtykowych i wyłączników świetlnych,
  • naprawa urządzeń sanitarno–kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby,
  • wykonywanie czynności zleconych przez opiekunów pracowni szkolnych i pozostałych pomieszczeń, odnotowanych w zeszycie szkolnych zleceń,
  • dokonywanie przeglądu sprzętu p.poż.
  • sprawowanie opieki nad obiektem w okresie ferii szkolnych, koszenie boiska szkolnego,
  • dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy,
  • dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi,
  • wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez dyrektora szkoły,
  • stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy,
  • umiejętność obsługi pieca CO oraz posiadane kwalifikacje.

Wymagania dodatkowe:

  • dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, sumienność, systematyczność,
  • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

Oferta kandydata powinna zawierać:

  • CV,
  • list motywacyjny,
  • dokument potwierdzający tożsamość lub potwierdzoną kserokopię,
  • świadectwo potwierdzające wymagane kwalifikacje,
  • dokumenty potwierdzające staż pracy,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 929 z późn. zm.) – na potrzeby konkursu,
  • inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych powyżej.

Wymienione wyżej dokumenty lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej, Niemczyn 39, 62-110 Damasławek, w zaklejonej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: „woźny-konserwator / palacz”

Ostateczny termin, do którego muszą być złożone w/w. dokumenty określa się na:

18 października 2017 r. do godziny 1200.

Dodatkowych informacji udziela:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczynie,

Niemczyn 39, 62-110 Damasławek,

Tel. 67/26 14 521

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

 

Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji

skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 Dyrektor Renata Jung

 

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone