Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Damasławek za 2021 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Damasławek za 2020 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Damasławek za 2019 rok 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Damasławek za 2018 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Damasławek
za 2017 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Damasławek
za 2016 rok
1KLIKNIJ

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Damasławek
za 2015 rok

1KLIKNIJ
 
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Damasławek
za 2014 rok

1KLIKNIJ

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Damasławek
za 2013 rok

1KLIKNIJ