Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Damasławek za 2020 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Damasławek za 2019 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Damasławek za 2018 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Damasławek
za 2017 rok

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Damasławek
za 2016 rok
1KLIKNIJ

 

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Damasławek
za 2015 rok

1KLIKNIJ
 

 

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Damasławek
za 2014 rok

1KLIKNIJ

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Damasławek
za 2013 rok

1KLIKNIJ