Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy Damasławek udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.

 


http://epuap.gov.pl/wps/portal/

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

Adres skrytki: /ugdamaslawek/skrytka


 

WYKAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH (Kliknij)

Aby wyświetlić wykaz/katalog usług konieczne jest uprzednie zalogowanie się na platformie e-PUAP

 

 

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY

INSTRUKCJE obsługi platformy e-PUAP (Kliknij)

 

U W A G A:

W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy Damasławek konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

 • Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

 

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” na platformie e-puap bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego, jako załącznika.
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu:

 

poniedziałek – 7:30 – 16.30;

wtorek – czwartek –  7.30 – 15.30;

piątek – 7:30 – 14:30

 

do Sekretariatu mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, na następujących nośnikach danych:

 • dyskietka 1,44 MB,
 • pamięć masowa USB, 
 • płyta CD-RW, lub DVD-RW. 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Damasławek:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, DOCX, RTF, XPS, XLS
 • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
 • PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.

 1. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.