Program „Opieka wytchnieniowa” – nabór wniosków do edycji 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – nabór wniosków do edycji 2023

 

W związku Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W związku z krótkim terminem ubiegania się o środki na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 wnioski przyjmowane są do 8 listopada 2022 roku w siedzibie Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damasławku, ul. Długa 1a, 62-110 Damasławek, numer telefonu 516-191-682.

Informacje na temat uczestnictwa w Programie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku, a szczegóły dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Niepełnosprawności (niepelnosprawni.gov.pl) pn. Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

 

Data publikacji: 27 październik 2022 rok