PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Gminy Damasławek

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Gminy Damasławek

 • Damasławek – teren oczyszczalni ścieków ul. Rolna 2 62-110 Damasławek

 

DNI I GODZINY OTWARCIA

 • sobota i poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 13.00

 

RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW

 • papier – gazety, książki, zeszyty, kartony,
 • metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – plastikowe butelki po napojach, torby foliowe, kartony po mleku i sokach, puszki stalowe i aluminiowe po żywności i napojach,
 • szkło białe i kolorowe –butelki, słoiki,
 • bioodpady – skoszona trawa, liście, kwiaty, pocięte drobne gałęzie, choinki, zielone części roślin używane w kuchni,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – stare meble, fotele, kanapy, dywany, wykładziny,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – pralki, lodówki, kuchenki gazowe, telewizory, radia, komputery, monitory (sprzęt musi być kompletny),
 • odpady budowlane i remontowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – gruz, resztki styropianu, resztki kafelek, płyt gipsowych, usunięte tynki, tapety, okleiny, ceramika w ilości do 0,5 tony na 6 miesięcy na jedno gospodarstwo domowe (większa ilość odpadów nie zostanie odebrana),
 • odpady niebezpieczne – farby, rozpuszczalniki oraz puszki po nich, stosowane
  w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami, żarówki
  i świetlówki, zużyte baterie,
 • zużyte opony – opony od samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów i wózków,
 • przeterminowane leki,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych, w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

 W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIE PRZYJMUJEMY:

– niekompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

– papy i azbestu,

– części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, fotele samochodowe, elementy karoserii, itp.),

– opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

– brudnych opon np. zanieczyszczonych błotem,

– sprzętu budowlanego i produkcyjnego,

– odpadów rolniczych takich jak folie po kiszonkach, sznurki, siatki, bańki po nawozach i środkach ochrony roślin,

– odpadów poprodukcyjnych np. worki po cemencie,

– odpadów w nieszczelnych opakowaniach (np. cieknące puszki z farbami lub lakierami),

– odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet),

– butli gazowych,

– okien i drzwi plastikowych,

– gaśnic,

– akumulatorów samochodowych,

– korzeni roślin, kamieni, ziemi z ogrodu.

 

PODMIOTY ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Miejsce przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Damasławek:

 • Damasławek – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (teren oczyszczalni ścieków ul. Rolna 2 62-110 Damasławek)

Dni i godziny przyjmowania odpadów:

 • sobota i poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 13.00

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej, w trakcie zakupu sprzętu tego samego rodzaju. Ilość przekazanego sprzętu nie może przekraczać ilości zakupionej.

Zużyte świetlówki, baterie oraz akumulatory można przekazać do PSZOK lub wymienić w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej, w trakcie zakupu nowych produktów tego samego rodzaju, w liczbie nieprzekraczającej produktów zakupionych.

PUNKTY ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 • Damasławek ul. Długa 1 – Apteka „Rodzinna”,
 • Damasławek ul. Kcyńska 4 – Apteka „ARNICA”