Urząd gminy

          

 DANE PODSTAWOWE:

 NAZWA GMINY Damasławek
  RODZAJ  GW – Gmina wiejska
 POWIAT Wągrowiecki
 WOJEWÓDZTWO Wielkopolskie
ADRES  ul. Rynek 8
 KOD POCZTOWY 62-110 Damasławek
 MIEJSCOWOŚĆ Damasławek
KONTAKT Tel – (67) 26-13-611    

Fax – (67) 26-13-627

 E-MAIL sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
 STRONA BIP Strona BIP  damaslawek.nowoczesnagmina.pl
SKRYTKA ePUAP
/ugdamaslawek/skrytka
WYKAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH  (Dostępny jest po zalogowaniu się  na platformę e-PUAP
i kliknięciu w odnośnik)
KLIKNIJ, ABY WYŚWIETLIĆ
GODZINY URZĘDOWANIA poniedziałek 7:30 -16:30,    

wtorek – czwartek 7:30 -15:30,

piątek 7:30 -14:30.

PRZYJMOWANIE WPŁAT W KASIE URZĘDU:

poniedziałek od godz. 8:30 do 13:30

wtorek od godz. 7:30 do 13:00

środa od godz. 7:30 do 13:00

czwartek od godz. 7:30 do 13:00

piątek od godz. 7:30 do 13:00

WŁADZE GMINY WÓJT GMINY DAMASŁAWEK                 

mgr Cyprian Wieczorek

Telefon 67 26 13 611

 


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Sławomir Buk

E-mail

przewodniczacy_rg@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Dyżur:

w każdy poniedziałek od godziny 15:30 do godziny 16:30

Wykaz numerów wewnętrznych Urzędu Gminy Damasławek

Nr biura Stanowisko- zakres Imię i nazwisko Nr wewnętrzny
1.
PARTER
USC, Dowody Osobiste,  

Ewidencja Ludności

KIEROWNIK
 URZĘDU STANU CYWILNEGO
Leokadia Kosmowska
67 2686 314
Działalność Gospodarcza, Promocja, Zezwolenia Alkoholowe, ZASTĘPCA WÓJTA  

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 URZĘDU STANU CYWILNEGO

Maria Chojnacka

67 2686 327
2.
PARTER
Wójt Gminy Cyprian Wieczorek 67 2686 310
Sekretariat  

 

INSPEKTOR
DS. OBSŁUGI KANCELARII

Marika Strauchmann
Sekretarz  
3.
PARTER
   

Obsługa Rady Gminy

 

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU ORGANIZACYJNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH  

   Marta Sońta-Mirecka

67 2686 332
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy  

(poniedziałek godz. 14.30-15.30)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Sławomir Buk
   

Oświata, Sport

INSPEKTOR
 DS.OŚWIATY I SPORTU

Agnieszka Furmaniak
3.
PARTER
   

Kasa

INSPEKTOR
DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I KASY
  

Barbara Krygier

67 2686 328
Windykacja INSPEKTOR
DS.KSIĘGOWOŚCI, PODATKÓW I OPŁAT

Elżbieta Leszczyńska
5.
PARTER
Gospodarka Komunalna, INSPEKTOR
DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Lidia Paszek
67 2686 324
Sprawy Techniczne i Obronne, Zarządzanie kryzysowej, OSP INSPEKTOR
DS. TECHNICZNYCH I OBRONNYCH  

Wojciech Rochowiak

6.
PARTER
Kierownik Gospodarki Komunalnej Jakub Wojciechowski 67 2686 326
7.
PIĘTRO B
Planowanie Przestrzenne,  

Ochrona Środowiska,

Zagospodarowanie Odpadami Komunalnymi,

Wycinka Drzew

PODINSPEKTOR
DS.PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
I OCHRONY ŚRODOWISKA  

Dawid Różak

67 2686 318
INSPEKTOR
DS. ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Lucyna Kowalska

8.
PIĘTRO B  

 

Gospodarowanie Mieniem Gminnym,  

Gospodarka Mieszkaniowa

PODINSPEKTOR
DS.GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM
I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  

Sława Przybysz

   

67 2686 322

Rolnictwo, Fundusz Sołecki, Drogi MŁODSZY REFERENT
DS. ROLNICTWA I DRÓG

 Marzena Macioła
67 2686 315
Zamówienia Publiczne, Inwestycje INSPEKTOR
DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 Angelika Kolińska
   

67 2686 320

10.
PIĘTRO B
Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

(poniedziałek, czwartek, piątek)

Zbigniew Tomczak 67 2686 316
11.
PIĘTRO     A
Księgowość, Płace, Kadry  

 

INSPEKTOR
DS. KADR I PŁAC

Łukasz Jedliński

67 2686 325
Skarbnik Gminy Maria Pezacka 67 2686 329
Księgowość, Środki Trwałe,  

Wpłaty za odpady komunalne

INSPEKTOR
DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
I ŚRODKÓW TRWAŁYCH
  

Jadwiga Śliwińska

   

67 2686 330

Księgowość budżetowa i analityka  

 

INSPEKTOR
 DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I ANALITYKI

Agnieszka Szafranek
   

 

 

 

67 2686 331

Zastępca Skarbnika Gminy Irena Masiarek-Sujka
13.
PIĘTRO A
Podatki, Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii INSPEKTOR
DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻYNYCH
Barbara Józefowska
67 2686 323